Miesiąc: Sierpień 2011

Ciekawe, co tam zobaczysz, Zbyszku?

Pożegnania
Wczoraj dostałem wiadomość, że zmarł dziennikarz Zbigniew Umański. Kiedy usiedliśmy na męską pogawędkę jakiś czas po jego ubiegłorocznych osiemdziesiątych urodzinach, był pełen wigoru i wypytywał mnie dokładnie, co się dzieje w teatrach. Był prawdziwym teatromanem! Oglądał premiery nie tylko we Wrocławiu, ale też w Warszawie. Jak tylko miał okazję. Nie chodził do teatru przypadkowo. Wybierał najsmaczniejsze kąski. A przecież jego zawodowe dziennikarskie tropy prowadziły całkiem w inną stronę. Wiele ostatnich lat poświęcił swoim krajanom ze Lwowa i Kresów niegdysiejszej Rzeczypospolitej. Odwdzięczyli mu się orderem Polonia Mater Nostra Est. Był tym bardzo wzruszony, bo był osobą niezwykle skromną i stroniącą od takich zaszczytów. Pisywał w periodyku „Semper Fidelis&q

Boguś? Sam ty jesteś Boguś!

Pożegnania
Bogdana Daleszaka, wrocławskiego dziennikarza, m.in. „Wieczoru Wrocławia", wspomina Andrzej Bułat. Bogdana poznałem pod koniec lat 60. Ja zacząłem stawiać w zawodzie pierwsze kroki, on już chadzał własnymi ścieżkami. Zdarzyło się tak, że akurat sposobił się do ożenku i wynajmowaną kawalerkę na Świdnickiej zamieniał na M3 na Krzykach. Potrzebował pomocy przy przeprowadzce. Starszemu koledze się nie odmawia. Przynajmniej tak było kiedyś, kiedy do zawodu dziennikarskiego trafiało się mniej więcej co pół pokolenia. Tak trafił Bogdan tuż po studiach polonistycznych na początku lat 60., tak trafiłem ja pod koniec tamtej dekady. Żeby było zabawniej, obaj zaczynaliśmy w „Kolumnie Studenckiej", którą szczyciła się wówczas „Gazeta Robotnicza"

Żegnaj, Brunonie

Pożegnania
Brunona Kleszczyńskiego poznałem wiele lat temu, jeszcze kiedy byłem dziennikarzem „Słowa Polskiego”. Ceniłem Go za fachowość, bo o drukarstwie wiedział wszystko. Nic dziwnego, dorobił się stopni inżyniera i doktora poligrafii. Kiedy odwiedzałem Prasowe Zakłady Graficzne we Wrocławiu, chętnie wstępowałem do Jego dyrektorskiego gabinetu na pogaduszki przy kawie. Był nam, dziennikarzom, bardzo bliski, bo tu drukowano wszystkie miejscowe dzienniki: „Słowo Polskie”, „Gazetę Robotniczą” (później zmieniono jej tytuł na „Gazetę Wrocławską”) i „Wieczór Wrocławia”, a także tygodniki „Wiadomości”, „Nowiny Jeleniogórskie”, „Konkrety”, „Trybunę Wałbrzyską”, „Panoramę

Zmarł Brunon Kleszczyński

Nekrologi
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 sierpnia 2011 roku zmarł w wieku 81 lat ś†p dr inż. Brunon Kleszczyński Towarzysz Sztuki Drukarskiej, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, wieloletni dyrektor Prasowych Zakładów Graficznych we Wrocławiu, Przyjaciel dziennikarzy Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składają koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę 27 sierpnia 2011 roku o godz. 14.30 na cmentarzu Grabiszyńskim.  

Zbyszek był człowiekiem wyjątkowym

Pożegnania
Przyjęło się mówić i pisać o zmarłym – tuż po jego śmierci – głównie same dobre rzeczy albo taktownie milczeć. Ale są ludzie, o których dobrze, bardzo dobrze, nie sposób nie mówić za życia – za ich życzliwość względem innych, nieustającą chęć niesienia pomocy, za pogodę ducha, okazywaną w każdych okolicznościach przyjaźń. I właśnie do takich ludzi należał Zbyszek. Poznaliśmy się wiele lat temu, nie pomnę już, w jakich okolicznościach. Wiem natomiast, iż od razu się polubiliśmy i – mam nadzieję – tak pozostało do ostatnich dni „Umana” na matce ziemi. Na Zbycha zawsze można było liczyć, tak w kwestiach zawodowych (Jego dziennikarstwo cechowały odpowiedzialność i rzetelność, ale także profesjonalizm), stowarzysze

Zmarł Zbigniew Umański

Nekrologi
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 11 sierpnia 2011 r. zmarł ś†p redaktor Zbigniew Umański emerytowany dziennikarz wrocławskiej prasy Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składają koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk Msza żałobna odprawiona zostanie we wtorek 16 sierpnia 2011 r. o godz. 9.00 w kościele pw. św. Henryka przy ul. Glinianej. Pożegnanie w tym samym dniu o godz. 13.20 na cmentarzu komunalnym na Kiełczowie.  

RPO w Twoich oczach

Zaproszenia
Po raz trzeci dziennikarze i fotoreporterzy mogą wziąć udział w konkursie„RPO w Twoich oczach”.Organizatorem konkursu jest Departament Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu, zaś Rafał Jurkowlaniec, marszałek województwa dolnośląskiego, objął przedsięwzięcie swoim patronatem. Zachęcamy więc dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz fotoreporterów – także fotoreporterów amatorów - do nadsyłania tekstów, zdjęć, audycji radiowych i telewizyjnych, dotyczących realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Z dofinansowania w ramach RPO WD skorzystało już ponad tysiąc beneficjentów, którzy dzięki unijnemu wsparciu rozwijają sw

Ludzka twarz EFS

Zaproszenia
Trwa V edycja konkursu dla dziennikarzy "Ludzka twarz EFS". Konkurs ma pokazywać, że środki z Europejskiego Funduszu Społecznego rzeczywiście trafiają do ludzi, którzy dzięki nim mogą zmieniać swoje życie. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Patronat nad konkursem sprawują Stowarzyszenie Polskich Mediów oraz Instytut Spraw Publicznych. Konkurs skierowany jest do przedstawicieli mediów ogólnopolskich i regionalnych zainteresowanych efektami projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem konkursu jest pokazanie, że o funduszach unijnych można pisać z pominięciem

Zmarł Bogdan Daleszak

Nekrologi
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 4 sierpnia 2011 r. w wieku 71 lat zmarł ś†p redaktor Bogdan Daleszak emerytowany dziennikarz wrocławskiej prasy Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składają koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk Pogrzeb odbędzie się w czwartek 11 sierpnia 2011 r. na cmentarzu przy ul. Bujwida, poprzedzony mszą żałobną o godz. 13.00 w miejscowym kościele pw. św. Wawrzyńca.