Kto to jest?

Polska Agencja Prasowa prowadzi digitalizację archiwum fotograficznego Tadeusza Drankowskiego, byłego  fotoreportera Słowa Polskiego ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Drankowski ). W ramach tych prac Zespół Archiwum PAP próbuje  zidentyfikować dziennikarkę znajdującą się na załączonym zdjęciu. Zdjęcie zostało wykonane w 1980 roku we Wrocławiu, podczas XIII. edycji Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej.

Informację należy kierowań do Marka Obremskiego z Zespołu Archiwum Polskiej Agencji Prasowej, tel. 48 22 509 29 27 lub
e-mailem (marek.obremski@pap.pl ).