WYRÓŻNIENI ZŁOTĄ ODZNAKĄ ZA ZASŁUGI DLA STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY RP DOLNY ŚLĄSK

1. Jan DRAJCZYK (16.12.2019)

2. Wiesław GERAS (16.12.2019) 

3. Jan JEŻ (16.12.2019)

4. Zbigniew KAWALEC (16.12.2019)

5. Andrzej LAZAREK (16.12.2019)

6. Jerzy LESICKI (16.12.2019)

7. Krzysztof MAJER (16.12.2019)

8. Jurij MYKYTIUK (16.12.2019)

9. Waldemar NIEDŹWIECKI (16.12.2019)

10. Piotr RODZOŃ (16.12.2019)

11. Zofia STACHERA (16.12.2019)

12. Barbara SZUMSKA (16.12.2019)

13. Henryk WAWER (16.12.2019)

14. Helena WOJTAS-KALETA (16.12.2019)

15. Wojciech ZABOROWSKI (16.12.2019)

16. Cezary ŻYROMSKI (16.12.2019)

17. Michał GEMBAL (20.12.2019)

18. Ryszard MULEK (30.12.2019)

19. Ewa GIL-KOŁAKOWSKA (30.12.2019)

20. Lesław MILLER (30.12.2019)

21. Witold RYNKIEWICZ (3.02.2020)

22. Jan AKIELASZEK  (3.02.2020)

23. Halina ŁOŚ (12.02.2020)

24. Tomasz PISZCZAŁKA (12.02.2020)

25. Eugeniusz OPYD (15.02.2020)

26. Bogusław KLIK (15.02.2020)

27. Grażyna ORŁOWSKA-SONDEJ (2.03.2020)

28. Andrzej DADEŁŁO (2.03.2020)

29. Dariusz PIOTROWSKI (2.03.2020)

30. Julian BARTOSZ (13.06.2020)

31. Maciej KACZMARSKI (15.06.2020)

32. Janusz CYMANEK  (15.06.2020)

33. Andrzej SASAK (22.06.2020)

34. Małgorzata GARBACZ (25.01.2021)

35. Aleksandra DANKOWIAKOWSKA-KORMAN (10.08.2021)

36. Małgorzata KACZMARSKI (10.08.2021)

37. Zdzisław CZEKIERDA (10.08.2021)

38. Stanisław WOLNY (10.08.2021)

39. Adam HICZUK (10.08.2021)

40. Andrzej PLOCH (10.08.2021)

41. Oskar DOLOT (10.08.2021)

42. Ryszard GODLEWSKI (10.08.2021)