Miesiąc: Marzec 2017

„Nocne Listowanie” studentów

„Nocne Listowanie” studentów

Zaproszenia
6 kwietnia (20:00-2:00) w Strefie Kultury Studenckiej na Politechnice Wrocławskiej odbędzie się „Nocne Listowanie”, projekt polegający na pisaniu listów z prośbą o wsparcie funduszu stypendialnego niepełnosprawnych studentów, które zostaną następnie wysłane do polskich przedsiębiorstw. Wydarzenie jest organizowane przez redakcję biuletynu eStudent we współpracy z Klubem Studenckim SKOK, zrzeszającym niepełnosprawnych studentów, Samodzielną Sekcją ds. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundacją Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. Projekt planowany jest dla ok. 100 uczestników. Uzyskaliśmy już wsparcie Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, mgr inż. Jerzego Borowca, który wraz z nami bierze udział w przygotowaniach oraz Prorektora ds. Studenckich, dr inż. Jacka Lamperskiego.

„Róbmy swoje” już bez Wojciecha Młynarskiego

Wspomnienia
Wojciech Młynarski, mimo iż był wybitnym, twórcą: literatem, tłumaczem. reżyserem i aktorem w jednej osobie, nazywał siebie skromnie „tekściarzem”. A jednak jego śpiewane, czy nieraz tylko parlandowane, tak charakterystyczne dla piosenki aktorskiej formy, okreśono nazwą „śpiewanych felietonów”. A dobry felieton jest wyższą formą dziennikarskich umiejętności. Felieton śpiewany – to już małe dzieło sztuki. Dlatego też odejście Wojciecha Młynarskiego to niepowetowana strata dla kultury polskiej, literatury, estrady, teatru, ale i dla naszego dziennikarskiego środowiska. Wojciech Młynarski (1941 - 2017) za życia stał się legendą. Na jego utworach, bo przecież nie były to wyłącznie piosenki, wychowywały się pokolenia. Już w latach sześćdziesiątych ub. wieku na archaicznych dziś winylowych

Jak bronić europejskich wartości?

Uncategorized
Co do tego wszyscy są zgodni. Zjednoczona Europa, wartości na których się ta wspólnota opiera, nawet, jeśli nie są jeszcze bezpośrednio zagrożone, są nieustannie atakowane. Powody są różne, choć efekt wspomnianych poczynań byłby podobny: rozpad Unii. Kwestionuje się zasady zarówno w imię ich modernizacji, jak też i wręcz odwrotnie, by po ich zakwestionowaniu, doprowadzić do rozbicia unijnego bloku. Jak jednak wygląda kondycja Unii i opinia o zjednoczonej Europie, widziana oczyma nie skłóconych polityków, a przeciętnego obserwatora, ulicznego przechodnia zaludniającego jedną z wielu ulic europejskich miast? Śmiem twierdzić - budzi nadzieję. Do takiej refleksji doprowadził mnie kilkugodzinny zaledwie pobyt w Kolonii. Konkretnie, w pierwszą niedzie
Delegaci wybrali władze SD RP

Delegaci wybrali władze SD RP

ZG SD RP
Delegaci na IX Zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej 15 marca 2017 r.  w Domu Dziennikarza w Warszawie dokonali wyboru władz naczelnych Stowarzyszenia. Przewodniczącym Zarządu Głównego SDRP został ponownie wybrany, redaktor naczelny tygodnika „Przegląd” JERZY DOMAŃSKI. (więcej…)
„Szlif”: jak stajemy się jeleniami

„Szlif”: jak stajemy się jeleniami

Prasa
„Będąc w supermarkecie, przez parę minut obserwowałam dział z napojami. Trzech na pięciu klientów wybrało wodę, ale żaden nawet nie spojrzał na etykietę, a zapytany przeze mnie, czy wie, co kupuje, spojrzał dziwnie i odburknął coś pod nosem. (...) do odpowiedzi na to pytanie nie potrzebowałam wielu słów, a jedynie przeczytania nalepki, gdzie poza ogromną nazwą producenta drobnym maczkiem widniał napis: „Krystaliczna woda górska źródlana”. (więcej…)