ZG SD RP

Warsztaty o funduszach unijnych

Warsztaty o funduszach unijnych

ZG SD RP
Zapraszamy do udziału i prosimy o rozpropagowanie załączonej informacji – o organizowanych przez PAP i Ministerstwo Rozwoju bezpłatnych warsztatach dziennikarskich – dla dziennikarzy regionalnych i lokalnych - poświęconych informowaniu (pisaniu, robieniu audycji i programów) o funduszach unijnych. Pierwsza tura tych warsztatów odbędzie się w Warszawie – w najbliższy piątek i sobotę (27 i 28 października). Jacek Krzemiński Kierownik Działu Serwisów Samorządowych Redakcja Krajowa Oddział Media Polska Agencja Prasowa S.A. Tel:                 +48 22 509 2925 +48 786 874 739 E-Mail:            J.Krzeminski@pap.pl
Odbudować prestiż Stowarzyszenia

Odbudować prestiż Stowarzyszenia

ZG SD RP
W czasach kiedy media publiczne przestają być publicznymi, degradacja i pauperyzacja zawodu dziennikarskiego zbliżyła się do stanu krańcowego, kiedy dziennikarze stają się niepotrzebni, a w redakcjach ich miejsce zajmują pracownicy medialni, czas zadać pytanie dokąd zmierzamy? Komu ma służyć nasze Stowarzyszenie? (więcej…)
Delegaci wybrali władze SD RP

Delegaci wybrali władze SD RP

ZG SD RP
Delegaci na IX Zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej 15 marca 2017 r.  w Domu Dziennikarza w Warszawie dokonali wyboru władz naczelnych Stowarzyszenia. Przewodniczącym Zarządu Głównego SDRP został ponownie wybrany, redaktor naczelny tygodnika „Przegląd” JERZY DOMAŃSKI. (więcej…)

Czego oczekujemy od IX Zjazdu SD RP?

ZG SD RP
"Kadencja władz Stowarzyszenia dobiegła końca. Z  przyczyn obiektywnych  zjazd wieńczący czteroletnią działalność SDRP nie mógł się odbyć w statutowym terminie. Obecnie warunki zmieniły się o tyle, że bez widma ciążących nad Stowarzyszeniem wieloletnich obciążeń, możemy spokojnie pomyśleć o przygotowaniach do IX Zjazdu SD RP - czytamy w apelu Zarządu Głównego SD RP rozesłanym do członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nasze jest organizacją zrzeszającą w zdecydowanej większości starszych, emerytowanych dziennikarzy. To ich problemy, często trudne życiowe sprawy, powinny stać się sednem statutowej działalności. Obecna formuła SDRP nie spełnia pod tym względem oczekiwań. Nie stwarza również warunków zachęcających do wstępowani

Reforma mediów publicznych jest potrzebna

ZG SD RP
Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej PolskiejW przeszłości dziennikarstwo było zawodem szanowanym, a dziennikarz rzetelnie wypełniający swoje obowiązki cieszył się zaufaniem publicznym. W ostatnich latach nastąpiła degradacja wartości dziennikarskiej pracy i twórczości, zaś postępująca pauperyzacja profesji dziennikarzy, sprowadza się coraz częściej do funkcji sprzedawców informacji. Ponieważ proces ten posiada wszelkie cechy negatywnego rozwoju, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej stara się od kilku lat zdefiniować zjawisko, określić skutki, by można było podjąć kroki zmierzające do uzdrowienia sytuacji w polskim dziennikarstwie. Podstawowym pytaniem, jakie stawiało SDRP współorganizując w roku 2015 trzy ogólnopolskie konfere

Nagrody im. Bolesława Prusa

ZG SD RP
Nagrody im. Bolesława Prusa, przez wiele lat były najwyższym, prestiżowym wyróżnieniem wybitnych dziennikarzy, członków Stowarzyszenia. Po latach przerwy Stowarzyszenie  Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej wznawia przyznawanie tych nagród, według nowego, zmodyfikowanego regulaminu. O nagrody mogą ubiegać się  dziennikarze  całego środowiska dziennikarskiego, członkowie wszystkich stowarzyszeń i organizacji dziennikarskich. Nagroda jest dwustopniowa: nagroda główna  za całokształt osiągnięć dziennikarskich oraz nagroda dla młodego dziennikarza  do 35 roku życia. Kandydatów do nagrody im. Bolesława Prusa mogą zgłaszać: kolegia redakcyjne prasy, radia, telewizji, prasowych portali internetowych, agencji prasowych i klubów twórczych, Prezydium ZG SDRP, zar

KONFERENCJA MEDIÓW POLSKICH w nowej odsłonie

ZG SD RP
Sygnatariusze Konferencji Mediów Polskich utworzonej w roku 1994 z inicjatywy ks. Wiesława Niewęgłowskiego, po 20 latach funkcjonowania KMP, a  w jej strukturze Rady Etyki Mediów uznali, że wyczerpała się formuła działalności bez umocowania prawnego. Po nieudanych próbach postulowanego przekształcenia KMP w związek  stowarzyszeń, kilku sygnatariuszy min. TVP, Polskie Radio, Polsat, SDP wycofało swój udział z tej  społecznie pożytecznej instytucji. Pozostali sygnatariusze, jak Związek Zawodowy Dziennikarzy, Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA, Syndykat Dziennikarzy, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych  ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP na czele, postanowili dokonać przekształcenia Konfe