Delegaci wybrali władze SD RP

Delegaci na IX Zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej 15 marca 2017 r.  w Domu Dziennikarza w Warszawie dokonali wyboru władz naczelnych Stowarzyszenia. Przewodniczącym Zarządu Głównego SDRP został ponownie wybrany, redaktor naczelny tygodnika „Przegląd” JERZY DOMAŃSKI.

Wiceprzewodniczącym został SŁAWOMIR PIETRZYK, sekretarzem generalnym ANDRZEJ MAŚLANKIEWICZ, sekretarzem ds. międzynarodowych TOMASZ MIŁKOWSKI, skarbnikiem JERZY BYRA.

Do Zarządu Głównego poza przewodniczącymi zarządów oddziałów weszli: ANDRZEJ BILIK, IRENEUSZ HYRA i RYSZAD SŁAWIŃSKI.

Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano BRONISŁAWĘ KUFEL–WŁODEK, członkami GKR zostali EWALD DUKACZEWSKI i SŁAWOMIR MALINOWSKI.

Przewodniczącym Naczelnego Sądu Dziennikarskiego wybrano WOJCIECHA GRABOWSKIEGO, zastępcą został LESZEK MARMON, sekretarzem KAZIMIERA BŁAŻEWICZ-IZDEBSKA, członkami GRAŻYNA WALKOWIAK i HENRYK ZAGAŃCZYK.