Archiwa tagu: Tadeusz Hołubowicz

Warsztaty poetyckie „EuroArt”

Czasopismo literackie „EuroArt” organizuje warsztaty poetyckie dla poszukujących możliwości pogłębienia wiedzy w zakresie sposobów i technik tworzenia.

Przewiduje się 5 spotkań warsztatowych w Sali Koncertowej Klubu Muzyki i Literatury – Plac Kościuszki 10 we Wrocławiu w godzinach 12,00 – 13,30 w następujących dniach: 10, 17, 27 maja oraz 6 i 10 czerwca 2016 roku. Ilość uczestników ograniczona. Prowadzący warsztaty: Tadeusz Hołubowicz – redaktor Czasopisma Literackiego „EuroArt”; przewodniczący Stowarzyszenia Instytut Twórców Animatorów Kultury Historii i Literatury; prezes Grupy Literackiej BOHEMA WROCŁAWSKA.

Zapisy przyjmuje i informacji udziela red. Tadeusz Hołubowicz; tel.: 71 3460359, 796637476 do dnia 25 kwietnia 2016 r.
Wrocław, 07.04.2016

Rzecz o poetach czytających własne utwory

W Klubie Pod Kolumnami poeci Grupy Literackiej BOHEMA WROCŁAWSKA spotkali się z publicznością na trzecim spotkaniu literackim, gdzie czytali wiersze własnego autorstwa. Spotkanie zostało zorganizowane przez Grupę Literacką oraz Stowarzyszenie Instytut Twórców Animatorów Kultury Historii i Literatury oraz redakcję Czasopisma Literackiego EuroArt.

Wszyscy słuchacze ochoczo zabierali głos, mówiąc o swoich osobistych odczuciach i (niektórzy) o różnych aspektach literackich zawartych w czytanych utworach poetyckich.

Spotkanie prowadził red. Tadeusz Hołubowicz, mówiąc o celach jakie stawia sobie ta grupa twórców. Jego zdaniem BOHEMA WROCŁAWSKA powinna, z biegiem czasu, stać się awangardową w sposobie tworzenia, unikając przy tym krańcowych tendencji abstrakcjonizmu, ale ze stosowaniem skrótowych form wypowiedzi z bogatymi treściami artystycznymi, w których znajdą swoje poczesne miejsce takie tropy literackie jak np.: metafory, oksymorony, inwersje, porównania, puenty itd.

 

Poniżej zamieszczamy przykładowe utwory poetyckie członków BOHEMY WROCŁAWSKIEJ, które były zaprezentowane na spotkaniach w dniach: 10 grudnia 2014 r., 21 stycznia br. A 12 lutego 2015 r. z okazji WALENTYNEK w utworach poetyckich dominowała tematyka miłosna.

 

Danuta Dobrucka

MUSY KOBIETY

 

Kobieta musi być ładna

Mądra, ale nie za mądra

Musi na wszystko uważać

bo inaczej to jest flądra

 

Powinna być elegancka

i ładnie się prezentować

by taki co ją wybierze

nie musiał potem żałować

 

Być dobra i przyjacielska

powinna umieć gotować

Z natury ma być anielska

i dawać się molestować

 

Nad mężem nie śmie górować

W małżeństwie grać drugie skrzypce

Mężowi akompaniować

nosić koronki na pupce

 

To tylko część jej zalet

Wszystkich nie sposób wymienić

bo jeszcze dużo dochodzi

gdybyś zamierzał się żenić

 

A mężczyzna?

powinien nie pić nie palić

a także się nie łajdaczyć

to jest właściwie już wszystko

bo resztę można wybaczyć.

 

Zbigniew Ciesielski

MAGIA MIŁOŚCI

 

Miłość nigdy się nie spóźnia

zawsze stoi na straży

jest wieżą warowną

światłem w ciemności

drogowskazem

ukojeniem w samotności

kluczem do serca

bramą do świata wzruszeń

jest obliczem Boga Miłosiernego

wieczna jak sam Stwórca

jest Strażnikiem Sumienia

 

Zofia Fajkowska

TĘSKNOTA ZA…

 

Taka się urodziłam

dla mnie zawsze

wszystko miało i ma odcień szarości

nie rozróżniam kolorów

a mimo to kocham życie

kocham barwy

o których opowiada mi Mama

kocham ludzi zwierzęta kwiaty ciepły wiatr

wiem że moja sukienka jest czerwona

że czerwone są także róże maki małe biedronki

zielone trawy żółte kaczeńce białe śniegi
 

Cały ten barwny świat

przytulam do mojego małego serca

i Ciebie Mamo
 

Czasem zastanawiam się

jaki kolor mają Twoje łzy

 

Mamo nie płacz

dzięki chirurgom

kiedyś moje oczy

zobaczą wszystkie barwy świata

i Twój uśmiech w kolorze…

Tadeusz Hołubowicz

W UZNANIU

Wojciechowi Witkiewiczowi – profesorowi medycyny

 

Któż

z wawrzynów wieniec Ci da

Jeśli nie taki jak ja

Bez jupiterów

bez reklam wybłyszczonych

w hołdzie

najlepsze co mam

 

Poeta nie żartuje

Poeta Cię zna

na Panteonie miejsce

dla Ciebie

w uznaniu zasług ofiarności ma

 

5. urodziny EUROArtu

Grupa literacka skupiona wokół Tadeusza Hołubowicza oraz czasopismo EUROArt, którego jest on redaktorem naczelnym świętują swoje piąte urodziny. Uroczyste obchody odbędą się w Klubie Pod Kolumnami przy pl. Św. Macieja (17 listopada o godzinie 16.30). W programie m.in. rocznicowe podsumowania, występy artystyczne i kabaretowe, otwarcie wystawy florotypii. Gratulujemy i życzmy wielu jeszcze takich „okrągłych” rocznic!
 

Uroczystość jubileuszowa

Chmurny dzień listopadowy (17.11.2012) rozjaśnił się światłami Klubu Pod Kolumnami i płomieniem serdecznego zaangażowania społecznie  działających członków Wrocławskiej Grupy Literackiej i redakcji Czasopisma Literackiego EuroArt organizujących uroczyste obchody 5-lecia działalności. Uroczystości odbyły się w  pomieszczeniach Klubu Pod Kolumnami we Wrocławiu pl. św. Macieja 21. Po kwadransie od rozpoczęcia imprezy zdecydowano zamknąć drzwi wejściowe, gdyż zabrakło już miejsc nawet dla stojących.

Wprowadzenia w podniosły nastrój dokonano muzyką fortepianową (arie operetkowe) przez kilka minut przed oficjalnym rozpoczęciem i kilka minut przy stojących już przy mikrofonach konferansjerach. Grał wirtuoz pianistyki Krzysztof Tarnawski. Prowadzący konferansjerkę Paweł Jurga i Tadeusz Hołubowicz, prezes Grupy Literackiej i redaktor naczelny Czasopisma Literackiego zaznaczył, że informacja o 5-letniej działalności jest niezbędnym punktem programu i zgromadzeni na widowni muszą to wytrzymać (!). Prezes przypomniał, że Grupa i Czasopismo Literackie nie korzystały z żadnych dotacji i sponsoringów, organizując dziewięć konkursów literackich z różnorodnymi nagrodami. W tym czasie opublikowano 13 numerów Czasopisma Literackiego, gdzie jedynym kryterium kwalifikowania utworów do publikacji była jakość artystyczna utworów. Średnio raz w miesiącu odbywały się spotkania grupy literackiej z dyskusjami i referatami literackimi w Klubie Pod Kolumnami oraz Uniwersyteckim Ogrodzie Botanicznym. Zorganizowano wyjazd grupy do Ogrodu Botanicznego w Wojsławicach. Tadeusz Hołubowicz wyraził głęboką wdzięczność za życzliwą i twórczą współpracę następującym osobom: dyrektorowi Ogrodu Botanicznego prof. dr. Tomaszowi Nowakowi oraz Hannie Grzeszczak-Nowak dyrektorującej w Wojsławicach, dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego prof. dr.  Wojciechowi Witkiewiczowi, dr. Igorowi Chęcińskiemu – prezesowi DIL, redakcji MEDIUM w osobach redaktora naczelnego dr. Józefa Luli i sekretarza redakcji mgr Magdalenie Lachut, mgr. Ryszardowi Sławczyńskiemu – dyrektorowi Klubu Muzyki i Literatury, dyrektorowi Markowi Korzeniowskiemu i pracownikom Klubu Pod Kolumnami.

Z inicjatywy prof. W. Witkiewicza i mgr. T. Hołubowicza w roku 2010 zorganizowano i uroczyście rozstrzygnięto pierwszy w Polsce i świecie  konkurs literacki CHIRURGIA NADZIEJĄ CZŁOWIEKA. W owocnej współpracy z prof. T. Nowakiem zorganizowano w 2009 r. konkurs OGRÓD BOTANICZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO.
 
W roku 2011 na uroczystych obchodach 200-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego w Auli Leopoldina we  Wrocławiu, zaproszony przez Organizatorów, Tadeusz Hołubowicz, czytał przed  audytorium profesorskim z wielu stron świata dwa utwory poetyckie własnego autorstwa, będący jedynym poetą na tej uroczystości.
 
Tadeusz Hołubowicz podziękował za aktywność w pracy byłym i obecnym członkom redakcji: Janinie Haupa, Janowi S. Jeżowi, Alfonsowi Soczyńskiemu oraz w pracy grupy literackiej i przygotowaniach uroczystości 5-lecia byłym i obecnym członkom Grupy Literackiej: Elżbiecie Wodała, Zofii Fajkowskiej, Janinie Ostrowskiej, Danucie Dobruckiej, Aleksandrze Zamorskiej, Aleksandrze Pijanowskiej, Oldze Pasławskiej, Ryszardowi Sławczyńskiemu, Agnieszce Ziółek, Pawłowi Sowińskiemu. Podziękowania profesorom za dobrą współpracę  w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursów literackich: Wojciechowi WitkiewiczowiJanowi Miodkowi, Tomaszowi Nowakowi, Igorowi Chęcińskiemu, redaktorom MEDIUM, pracownikom WSS Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, dyrektorowi Klubu Muzyki i Literatury R. Sławczyńskiemu. dyrektorowi Klubu Pod Kolumnami M. Korzeniowskiemu. Śpiewali z własnym akompaniamentem soliści: Martyna Kogut, Zbigniew Ciesielski.

Rozstrzygnięto konkurs literacki WSPOMNIENIA Z WAKACJI, w którym wzięło udział 18 uczestników. Jury w składzie: prof. dr Jan Miodek – przewodniczący, mgr Tadeusz Hołubowiczzastępca przewodniczącego, mgr Anna Brzeska, mgr Ryszard Sławczyński I miejsce przyznało Marzenie Dudek, II Elżbiecie Bąkowskiej, III Barbarze Iwanowskiej oraz Marcie Jurdze. Ponadto jury przyznało trzy wyróżnienia: Pawłowi Jurdze, Monice Maciejczyk i Oldze Pasławskiej. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, albumy, książki, dyplomy i egzemplarze Czasopisma EuroArt oraz książki wydawnictwa AKWEDUKT Klubu Muzyki i Literatury.

Na zakonczenie wystąpił kabaret STARSZAKI Danuty Dobruckiej z wierszami oraz śpiewem solistów i chóru oraz otwarto  wystawę prac plastycznych florotypii Elżbiety Wodały, które są uważane za najlepsze w Polsce w tej dziedzinie twórczości.

Tadeusz Hołubowicz