Archiwum kategorii: Pożegnania

OSTATNIA DROGA REDAKTORA ŻYROMSKIEGO

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą

Ta znana maksyma księdza Jana Twardowskiego była myślą przewodnią uroczystości pogrzebowych redaktora Cezarego Żyromskiego, które odbyły się 12 stycznia na cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. Oprócz najbliższej rodziny licznie uczestniczyli w nich dawni współpracownicy ze „Słowa Polskiego”, koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk, przyjaciele z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, sąsiedzi i znajomi.

Pierwsza część ceremonii odbyła się w kaplicy cmentarnej, podczas której mistrzyni ceremonii szczegółowo omówiła drogę życiową i zawodową Cezarego. Urodził się 22 listopada 1938 roku w Monasterzyskach na Ukrainie. Po zakończeniu II wojny światowej wraz z rodziną przesiedlił się do kraju o nowym obszarze i innych granicach. Mieszkał między innymi w Kędzierzynie Koźlu oraz w Zgorzelcu, a po zdaniu matury rozpoczął studia na Uniwersytecie Wrocławskim, w którym pozostał do końca swych dni. I właśnie wtedy, w latach pięćdziesiątych XX wieku, rozpoczął swoją dziennikarską przygodę, która trwała niemal do końca Jego godnego i prawego życia. Na początku była to Studencka Wszechnica Dziennikarska, a potem „Słowo Polskie”, w którym pracował aż do przejścia na emeryturę w 2000 roku. Z początku był redaktorem depeszowym, a w ostatnich kilkunastu latach sekretarzem redakcji i członkiem kolegium redakcyjnego.

Czytaj dalej

NIE ŻYJE ADAM BARAŃSKI, PREZENTER I WYDAWCA RADIA WROCŁAW

Miał 44 lata

Nie żyje Adam Barański, dziennikarz Radia Wrocław i Radia RAM. Miał 44 lata.

O śmierci dziennikarza poinformowało Radio Wrocław, gdzie Adam Barański był wydawcą i prezenterem. Wcześniej był związany m.in. z Radiem Opole, TVP3 Opole i „Gazetą Wyborczą”.

Adam Barański zmarł 24 stycznia. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu komunalnym w Brzegu Opolskim 30 stycznia o godzinie 12.

(PAR, 26.01.2023)
Źródło: PRESS.PL

(www.press.pl)

DANIEL PASSENT NIE ŻYJE

Na stronie internetowej „Polityki” napisano: „Z ogromnym żalem informujemy, że zmarł Daniel Passent, autor przez całe życie związany z tygodnikiem „Polityka”, felietonista, bloger, nasz Kolega”.

Wspominając zmarłego Daniela Passenta, przypomniano, że przygodę dziennikarską rozpoczynał w „Sztandarze Młodych”. Na początku dziennikarskiej drogi, w wieku 18 lat, debiutanckie teksty publikował na łamach „Sztandaru Młodych”. Natomiast pierwszy tekst w „Polityce” – pod słynnym tytułem „Czy ekonometria jest nauką burżuazyjną” – ukazał się w 1958 r.

Czytaj dalej