ŻEGNAJ, DROGI PRZYJACIELU

Redaktor Tadeusz Warczak 23 września 2022 roku obchodził 90 rocznicę swoich urodzin. Przy tej okazji Cezary Żyromski, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk, dostojnemu jubilatowi, wręczył List Gratulacyjny. Życzył mu wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia oraz by dopisało mu zdrowie i dobre samopoczucie, ku radości wszystkich dolnośląskich dziennikarzy.

Niestety, nasz kolega niezbyt długo cieszył się zdrowiem, które coraz częściej szwankowało. W końcu trafił do jeleniogórskiego Domu Seniora, a 16 marca 2023 roku dotarła do nas smutna wiadomość, że nasz Kolega rozstał się z ziemskim padołem. Tadziu, będzie nam Ciebie brakowało.

Koleżanki i Koledzy ze SDRP Dolny Śląsk

***

TADEUSZ, NAUCZYŁEŚ NAS DZIENNIKARSKIEGO RZEMIOSŁA

Odszedł od nas, w wieku blisko 91 lat, wspaniały dziennikarz i Kolega, red. Tadeusz Warczak. Razem pracowaliśmy przez wiele lat w dziale ekonomicznym wrocławskiego dziennika „Słowo Polskie”. Od Tadzia – kierownika tego działu – wiele się nauczyłem. 

Dziennikarstwem Tadek zainteresował się jeszcze podczas studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku filologia polska. Nawiązał współpracę jako korespondent z „Dziennikiem Zachodnim” w Katowicach, „Życiem Warszawy” oraz Oddziałem Polskiej Agencji Prasowej (PAP), we Wrocławiu. 

15 lutego 1955 roku, czyli na ostatnim roku studiów, zatrudniony został w PAP na pełnym etacie. Nadal jednak współpracował z gazetami i czasopismami, co umożliwiło Mu rozwijanie różnych form dziennikarskich, a także wyjście poza region.

Szansą dla Tadeusza okazał się uruchomiony, na przełomie lat 50. i 60. przez PAP Biuletyn Naukowo-Techniczny. Zamieścił w nim kilkaset wywiadów, artykułów i reportaży, w tym na temat dorobku placówek naukowych, medycznych i technicznych.

Jubilat przeprowadził wywiady m.in. ze wszystkimi kierownikami klinik i instytutów Akademii Medycznej we Wrocławiu. Przez kilka lat relacjonował osiągnięcia jednego z najwybitniejszych, światowej sławy uczonych Wiktora Brossa.

Tadeusz doskonalił kwalifikacje dziennikarskie, m.in. poprzez udział w pracach sekcji i klubów twórczych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. 

Dobra znajomość regionu dolnośląskiego umożliwiała Mu upowszechnianie w skali kraju ciekawych inicjatyw gospodarczych, naukowych, rolniczych i turystycznych. Miał spory dorobek w wylansowaniu takich przedsiębiorstw jak Pafawag i Elwro – jako wizytówki Wrocławia, Polar, Wrozamet, Polifarb czy KGHM.

Tadek pracował społecznie, pełniąc różne funkcje w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich (przekształconym później w SDRP). Przez 10 lat sprawował funkcję prezesa Międzyregionalnego Syndykatu Dziennikarzy Polskich.

Znajomość problematyki gospodarczej bardzo Mu się przydała w czasie przemian ustrojowych. Jako środowisko po 1990 roku startowaliśmy bez większego doświadczenia w gospodarce rynkowej.

Tadeusz należał do tych, którzy tę wiedzę w znacznym stopniu mieli opanowaną, stąd dziennikarze i pracownicy „Słowa Polskiego”, po likwidacji RSW Prasa-Książka-Ruch powierzali mu cały czas odpowiedzialne funkcje w organach zarządzających. Był wiceprezesem Spółdzielni Pracy Słowo Polskie, dyrektorem biura spółki Wydawnictwo Słowo Polskie, a następnie przez 8 lat jej prezesem. Wchodził też w skład zarządu Słowo Media, reprezentując Wydawnictwo jako wspólnika polsko-norweskiej spółki.

Doceniony został przez środowiska twórcze i władze lokalne. Odznaczono Go m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką „Za zasługi dla SDRP Dolny Śląsk.

Tadek miał poczucie humoru. Niedługo przed zmianami ustrojowymi przebywaliśmy w Bautzen w NRD na zaproszenie gazety serbo-łużyckiej „Nowa Doba”. W wolnym czasie wstąpiliśmy na wódkę do baru w naszym hotelu. Przysiadło się do nas na rozmowę kilku Niemców. W pewnym momencie jeden z nich zapytał, czy należymy do „Solidarności”. Kiedy skłamałem, że tak, to uciekli od stolika jak poparzeni. Mieliśmy cały wieczór dobry ubaw.

Lesław Miller

Pożegnaliśmy Tadeusza WARCZAKA

25 marca 2023 roku na cmentarzu Grabiszyńskim pożegnaliśmy naszego Kolegę i Przyjaciela, członka Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk Tadeusza Warczaka. W gronie żegnających oprócz najbliższej rodziny Zmarłego byli Jego znajomi, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk.