„Pałacyk pełen kultury”

Pałacykowe dzieje wspominają i opisują naukowcy, absolwenci uczelni, wybitni speleolodzy, działacze gospodarczy, plastycy, muzycy, aktorzy, piosenkarze, reżyserzy, literaci, były prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich… dziennikarze. W rozmowach słyszy się, że byli, widzieli albo wyrażają żal, że nie mieli okazji doświadczyć atmosfery panującej w Pałacyku.

Książka jest o faktach, nie mitach, o funkcjonującej do dziś legendzie. Ma uzmysłowić to wszystko także tym, którzy nie znają jego dziejów. Przypomnieć zarówno historię wrocławskiego Pałacu, byłą własność rodu rycerskiego wywodzącego się z XIII wieku – fundatorów zamków, hrabiów Schaffgotschów, jak i przedstawić działalność kulturotwórczą Pałacyku – największego w kraju klubu środowiska akademickiego. Książka daje szansę na uzmysłowienie atmosfery, którą tworzyli ówcześni animatorzy kultury – artyści, pasjonaci różnych dziedzin, przyszli luminarze nauki i sztuki wymienieni z imienia i nazwiska, którzy po części rozpierzchli się po świecie. Przysparzają dziś chwały naszemu grodowi i krajowi. Bywa, że zawarte w niej wspomnienia samych bywalców mają często ton nazbyt żartobliwy… Książka napisana została z intencją i przesłaniem.

Janusz Michalewicz, Pałacyk pełen kultury. Klub, jaki pamiętam, współpraca: Cezary Żyromski, oprac. graficzne: Jerzy Jerych, Wyd. Comex, Wrocław 2012.
Książka weźmie udział we Wrocławskich Promocjach Dobrych Książek. Zgłoszona została także do Konkursu na Najlepszą Książkę Roku „Pióro Fredry” 2012.

* * *
[…] To naprawdę świetnie opracowany tom, kawał historii naszej młodości, kawał historii Wrocławia. Piotr Wojciechowski, b. prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

[…] Książka wzruszyła, poruszyła i zachwyciła mnie. Wszystko w niej zaakceptowałam – koncepcję, dbałość, z jaką została skomponowana, życzliwość dla wszystkich jej „bohaterów”, czułość dla miejsca i czasu… Asja Łamtiugina, aktorka, scenarzystka, poetka, matka Olafa Lubaszenki

[…] Jeśli książka wpadnie w ręce młodego czytelnika, bywalca stu klubów w weekend, daję głowę, że pozazdrości i pomyśli, że zamieniłby je na ten jeden jedyny, niezapomniany. Jacek Antczak, „Gazeta Wrocławska”

Narodowe burdy 11 listopada

W czasie burd 11 listopada br. w Warszawie, operator TVP INFO został pobity przez bojówkarzy. Zniszczono mu sprzęt, rozbito kamerę. W Krakowie zamaskowani bandyci i chuligani, atakowali wozy transmisyjne, niszczyli sprzęt radiowo – telewizyjny.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej potępia wszelkiego rodzaju akty przemocy. Protestujemy przeciwko atakom na przedstawicieli mediów. Do organizatorów manifestacji, służb policji i straży miejskiej apelujemy, aby dziennikarzom w czasie ich pracy, podczas zgromadzeń i  manifestacji, zagwarantować pełne bezpieczeństwo.

Za Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
przewodniczący  – Jerzy Domański
sekretarz generalny – Andrzej Maślankiewicz

Warszawa, 15 listopada 2012 roku

Petycja do Premiera Donalda Tuska Prezesa w sprawie wydarzeń 11 listopada

"Bestialstwo. Witajcie w Europejskiej Stolicy Kultury 2016"

W związku z wydarzeniami opisanymi we wrocławskich mediach (Gazeta Wyborcza, TVP Wrocław) – napadzie i pobiciu mieszkańców squatu Wagenburg przez zamaskowanych sprawców, prawdopodobnie uczestników zgromadzenia zorganizowanego 11 listopada przez Narodowe Odrodzenie Polski oraz bezczynnością policji, która nie potrafiła zapewnić bezpieczeństwa mieszkankom i mieszkańcom squatu, pomimo – że jak mówili dziennikarzom Gazety – wcześniej policjanci uprzedzali ich o możliwości ataku, zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o zajęcie się tym incydentem i wyjaśnienie przyczyn całkowitej porażki organów państwa. Pełny tekst petycji.

5. urodziny EUROArtu

Grupa literacka skupiona wokół Tadeusza Hołubowicza oraz czasopismo EUROArt, którego jest on redaktorem naczelnym świętują swoje piąte urodziny. Uroczyste obchody odbędą się w Klubie Pod Kolumnami przy pl. Św. Macieja (17 listopada o godzinie 16.30). W programie m.in. rocznicowe podsumowania, występy artystyczne i kabaretowe, otwarcie wystawy florotypii. Gratulujemy i życzmy wielu jeszcze takich „okrągłych” rocznic!
 

Uroczystość jubileuszowa

Chmurny dzień listopadowy (17.11.2012) rozjaśnił się światłami Klubu Pod Kolumnami i płomieniem serdecznego zaangażowania społecznie  działających członków Wrocławskiej Grupy Literackiej i redakcji Czasopisma Literackiego EuroArt organizujących uroczyste obchody 5-lecia działalności. Uroczystości odbyły się w  pomieszczeniach Klubu Pod Kolumnami we Wrocławiu pl. św. Macieja 21. Po kwadransie od rozpoczęcia imprezy zdecydowano zamknąć drzwi wejściowe, gdyż zabrakło już miejsc nawet dla stojących.

Wprowadzenia w podniosły nastrój dokonano muzyką fortepianową (arie operetkowe) przez kilka minut przed oficjalnym rozpoczęciem i kilka minut przy stojących już przy mikrofonach konferansjerach. Grał wirtuoz pianistyki Krzysztof Tarnawski. Prowadzący konferansjerkę Paweł Jurga i Tadeusz Hołubowicz, prezes Grupy Literackiej i redaktor naczelny Czasopisma Literackiego zaznaczył, że informacja o 5-letniej działalności jest niezbędnym punktem programu i zgromadzeni na widowni muszą to wytrzymać (!). Prezes przypomniał, że Grupa i Czasopismo Literackie nie korzystały z żadnych dotacji i sponsoringów, organizując dziewięć konkursów literackich z różnorodnymi nagrodami. W tym czasie opublikowano 13 numerów Czasopisma Literackiego, gdzie jedynym kryterium kwalifikowania utworów do publikacji była jakość artystyczna utworów. Średnio raz w miesiącu odbywały się spotkania grupy literackiej z dyskusjami i referatami literackimi w Klubie Pod Kolumnami oraz Uniwersyteckim Ogrodzie Botanicznym. Zorganizowano wyjazd grupy do Ogrodu Botanicznego w Wojsławicach. Tadeusz Hołubowicz wyraził głęboką wdzięczność za życzliwą i twórczą współpracę następującym osobom: dyrektorowi Ogrodu Botanicznego prof. dr. Tomaszowi Nowakowi oraz Hannie Grzeszczak-Nowak dyrektorującej w Wojsławicach, dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego prof. dr.  Wojciechowi Witkiewiczowi, dr. Igorowi Chęcińskiemu – prezesowi DIL, redakcji MEDIUM w osobach redaktora naczelnego dr. Józefa Luli i sekretarza redakcji mgr Magdalenie Lachut, mgr. Ryszardowi Sławczyńskiemu – dyrektorowi Klubu Muzyki i Literatury, dyrektorowi Markowi Korzeniowskiemu i pracownikom Klubu Pod Kolumnami.

Z inicjatywy prof. W. Witkiewicza i mgr. T. Hołubowicza w roku 2010 zorganizowano i uroczyście rozstrzygnięto pierwszy w Polsce i świecie  konkurs literacki CHIRURGIA NADZIEJĄ CZŁOWIEKA. W owocnej współpracy z prof. T. Nowakiem zorganizowano w 2009 r. konkurs OGRÓD BOTANICZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO.
 
W roku 2011 na uroczystych obchodach 200-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego w Auli Leopoldina we  Wrocławiu, zaproszony przez Organizatorów, Tadeusz Hołubowicz, czytał przed  audytorium profesorskim z wielu stron świata dwa utwory poetyckie własnego autorstwa, będący jedynym poetą na tej uroczystości.
 
Tadeusz Hołubowicz podziękował za aktywność w pracy byłym i obecnym członkom redakcji: Janinie Haupa, Janowi S. Jeżowi, Alfonsowi Soczyńskiemu oraz w pracy grupy literackiej i przygotowaniach uroczystości 5-lecia byłym i obecnym członkom Grupy Literackiej: Elżbiecie Wodała, Zofii Fajkowskiej, Janinie Ostrowskiej, Danucie Dobruckiej, Aleksandrze Zamorskiej, Aleksandrze Pijanowskiej, Oldze Pasławskiej, Ryszardowi Sławczyńskiemu, Agnieszce Ziółek, Pawłowi Sowińskiemu. Podziękowania profesorom za dobrą współpracę  w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursów literackich: Wojciechowi WitkiewiczowiJanowi Miodkowi, Tomaszowi Nowakowi, Igorowi Chęcińskiemu, redaktorom MEDIUM, pracownikom WSS Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, dyrektorowi Klubu Muzyki i Literatury R. Sławczyńskiemu. dyrektorowi Klubu Pod Kolumnami M. Korzeniowskiemu. Śpiewali z własnym akompaniamentem soliści: Martyna Kogut, Zbigniew Ciesielski.

Rozstrzygnięto konkurs literacki WSPOMNIENIA Z WAKACJI, w którym wzięło udział 18 uczestników. Jury w składzie: prof. dr Jan Miodek – przewodniczący, mgr Tadeusz Hołubowiczzastępca przewodniczącego, mgr Anna Brzeska, mgr Ryszard Sławczyński I miejsce przyznało Marzenie Dudek, II Elżbiecie Bąkowskiej, III Barbarze Iwanowskiej oraz Marcie Jurdze. Ponadto jury przyznało trzy wyróżnienia: Pawłowi Jurdze, Monice Maciejczyk i Oldze Pasławskiej. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, albumy, książki, dyplomy i egzemplarze Czasopisma EuroArt oraz książki wydawnictwa AKWEDUKT Klubu Muzyki i Literatury.

Na zakonczenie wystąpił kabaret STARSZAKI Danuty Dobruckiej z wierszami oraz śpiewem solistów i chóru oraz otwarto  wystawę prac plastycznych florotypii Elżbiety Wodały, które są uważane za najlepsze w Polsce w tej dziedzinie twórczości.

Tadeusz Hołubowicz