5. urodziny EUROArtu

Grupa literacka skupiona wokół Tadeusza Hołubowicza oraz czasopismo EUROArt, którego jest on redaktorem naczelnym świętują swoje piąte urodziny. Uroczyste obchody odbędą się w Klubie Pod Kolumnami przy pl. Św. Macieja (17 listopada o godzinie 16.30). W programie m.in. rocznicowe podsumowania, występy artystyczne i kabaretowe, otwarcie wystawy florotypii. Gratulujemy i życzmy wielu jeszcze takich „okrągłych” rocznic!
 

Uroczystość jubileuszowa

Chmurny dzień listopadowy (17.11.2012) rozjaśnił się światłami Klubu Pod Kolumnami i płomieniem serdecznego zaangażowania społecznie  działających członków Wrocławskiej Grupy Literackiej i redakcji Czasopisma Literackiego EuroArt organizujących uroczyste obchody 5-lecia działalności. Uroczystości odbyły się w  pomieszczeniach Klubu Pod Kolumnami we Wrocławiu pl. św. Macieja 21. Po kwadransie od rozpoczęcia imprezy zdecydowano zamknąć drzwi wejściowe, gdyż zabrakło już miejsc nawet dla stojących.

Wprowadzenia w podniosły nastrój dokonano muzyką fortepianową (arie operetkowe) przez kilka minut przed oficjalnym rozpoczęciem i kilka minut przy stojących już przy mikrofonach konferansjerach. Grał wirtuoz pianistyki Krzysztof Tarnawski. Prowadzący konferansjerkę Paweł Jurga i Tadeusz Hołubowicz, prezes Grupy Literackiej i redaktor naczelny Czasopisma Literackiego zaznaczył, że informacja o 5-letniej działalności jest niezbędnym punktem programu i zgromadzeni na widowni muszą to wytrzymać (!). Prezes przypomniał, że Grupa i Czasopismo Literackie nie korzystały z żadnych dotacji i sponsoringów, organizując dziewięć konkursów literackich z różnorodnymi nagrodami. W tym czasie opublikowano 13 numerów Czasopisma Literackiego, gdzie jedynym kryterium kwalifikowania utworów do publikacji była jakość artystyczna utworów. Średnio raz w miesiącu odbywały się spotkania grupy literackiej z dyskusjami i referatami literackimi w Klubie Pod Kolumnami oraz Uniwersyteckim Ogrodzie Botanicznym. Zorganizowano wyjazd grupy do Ogrodu Botanicznego w Wojsławicach. Tadeusz Hołubowicz wyraził głęboką wdzięczność za życzliwą i twórczą współpracę następującym osobom: dyrektorowi Ogrodu Botanicznego prof. dr. Tomaszowi Nowakowi oraz Hannie Grzeszczak-Nowak dyrektorującej w Wojsławicach, dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego prof. dr.  Wojciechowi Witkiewiczowi, dr. Igorowi Chęcińskiemu – prezesowi DIL, redakcji MEDIUM w osobach redaktora naczelnego dr. Józefa Luli i sekretarza redakcji mgr Magdalenie Lachut, mgr. Ryszardowi Sławczyńskiemu – dyrektorowi Klubu Muzyki i Literatury, dyrektorowi Markowi Korzeniowskiemu i pracownikom Klubu Pod Kolumnami.

Z inicjatywy prof. W. Witkiewicza i mgr. T. Hołubowicza w roku 2010 zorganizowano i uroczyście rozstrzygnięto pierwszy w Polsce i świecie  konkurs literacki CHIRURGIA NADZIEJĄ CZŁOWIEKA. W owocnej współpracy z prof. T. Nowakiem zorganizowano w 2009 r. konkurs OGRÓD BOTANICZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO.
 
W roku 2011 na uroczystych obchodach 200-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego w Auli Leopoldina we  Wrocławiu, zaproszony przez Organizatorów, Tadeusz Hołubowicz, czytał przed  audytorium profesorskim z wielu stron świata dwa utwory poetyckie własnego autorstwa, będący jedynym poetą na tej uroczystości.
 
Tadeusz Hołubowicz podziękował za aktywność w pracy byłym i obecnym członkom redakcji: Janinie Haupa, Janowi S. Jeżowi, Alfonsowi Soczyńskiemu oraz w pracy grupy literackiej i przygotowaniach uroczystości 5-lecia byłym i obecnym członkom Grupy Literackiej: Elżbiecie Wodała, Zofii Fajkowskiej, Janinie Ostrowskiej, Danucie Dobruckiej, Aleksandrze Zamorskiej, Aleksandrze Pijanowskiej, Oldze Pasławskiej, Ryszardowi Sławczyńskiemu, Agnieszce Ziółek, Pawłowi Sowińskiemu. Podziękowania profesorom za dobrą współpracę  w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursów literackich: Wojciechowi WitkiewiczowiJanowi Miodkowi, Tomaszowi Nowakowi, Igorowi Chęcińskiemu, redaktorom MEDIUM, pracownikom WSS Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, dyrektorowi Klubu Muzyki i Literatury R. Sławczyńskiemu. dyrektorowi Klubu Pod Kolumnami M. Korzeniowskiemu. Śpiewali z własnym akompaniamentem soliści: Martyna Kogut, Zbigniew Ciesielski.

Rozstrzygnięto konkurs literacki WSPOMNIENIA Z WAKACJI, w którym wzięło udział 18 uczestników. Jury w składzie: prof. dr Jan Miodek – przewodniczący, mgr Tadeusz Hołubowiczzastępca przewodniczącego, mgr Anna Brzeska, mgr Ryszard Sławczyński I miejsce przyznało Marzenie Dudek, II Elżbiecie Bąkowskiej, III Barbarze Iwanowskiej oraz Marcie Jurdze. Ponadto jury przyznało trzy wyróżnienia: Pawłowi Jurdze, Monice Maciejczyk i Oldze Pasławskiej. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, albumy, książki, dyplomy i egzemplarze Czasopisma EuroArt oraz książki wydawnictwa AKWEDUKT Klubu Muzyki i Literatury.

Na zakonczenie wystąpił kabaret STARSZAKI Danuty Dobruckiej z wierszami oraz śpiewem solistów i chóru oraz otwarto  wystawę prac plastycznych florotypii Elżbiety Wodały, które są uważane za najlepsze w Polsce w tej dziedzinie twórczości.

Tadeusz Hołubowicz