Miesiąc: Październik 2015

„Lekcja patriotyzmu. W poszukiwaniu Rzeczypospolitej”

Książki
Książkę „Lekcja patriotyzmu. W poszukiwaniu Rzeczypospolitej” poprzedza wstęp dr Lucyny Kulińskiej a kończy postscriptum profesora Andrzeja Nowaka. I jest ona historią Rzeczypospolitej i jej narodów od czasow jagiellońskich po dzień dzisiejszy.   Jej nieprzemijająca wartość wynika także z bogatego materiału ilustracyjnego (ponad 200 fotografii) zgromadzonego podczas XII Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, w którym autor wziął udział. Odwiedził wówczas z rajdowcami - pielgrzmami miejsca szczególnie ważne dla narodów Rzeczypospolitej mieszkających dziś w granicach Litwy, Białorusi, Rosji i Ukrainy. W ten sposób powstał przewodnik kulturowy i jednocześnie nowoczesna lekcja historii i patriotyzmu.     Ostatnia książka Andrzeja Kępińskiego     Ostatnia ksią