Miesiąc: Grudzień 2012

„Powiatowe mordy wy nasze” już po wyroku

Interwencje
Sąd Okręgowy w Świdnicy ogłosił wyrok w sprawie wniesionej z oskarżenia prywatnego (art. 212 k.k.) przez byłego wicestarostę kłodzkiego Marka Jagódkę przeciw Andrzejowi Strzygockiemu – autorowi publikacji pt. „Powiatowe mordy wy nasze”, zamieszczonej w marcu 2008 r. w tygodniku „Euroregio Glacensis”, oraz Bogusławowi Bieńkowskiemu – redaktorowi naczelnemu tegoż tygodnika.Ów funkcjonariusz publiczny zarzucił im jego pomówienie, jako osoby prywatnej, w tej publikacji o kradzież 100 tys. zł środków publicznych, które miały być wykorzystane na remont Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdroju. W I i II instancji proces trwał ponad 4 lata.Sąd Okręgowy stwierdził, że nie znalazł podstaw do przypisania tego przestępstwa obu oskarżonym. Uznał, że z ich strony była to krytyka postępowania Zarządu