Miesiąc: Lipiec 2012

XXXI Zawody Strzeleckie Dziennikarzy

Imprezy
7 września 2012 roku na strzelnicy WKS Śląsk Wrocław, pod patronatem honorowym wojewody dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupy, rozegrano XXXI Mistrzostwa Strzeleckie Dziennikarzy, będące jednocześnie III Memoriałem redaktora Stanisława ŁAPETY*. Honorowymi gośćmi mistrzostw byli członkowie rodziny patrona memoriału, jego małżonka Anna Łapeta oraz syn – January Łapeta. Uczestnicy mistrzostw rywalizowali indywidualnie i zespołowo w dwóch konkurencjach, w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego i kbks. Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Dolny Śląsk, które było organizatorem mistrzostw, do udziału w nich zaprosiło także przedstawicieli dolnośląskich firm, samorządów i organizacji. Z zaciętej rywalizacji, w grupie dziennikarzy, zwyciężyła drużyna AutoZwiadu Media w skła

Aleksandra Szumska dziennikarką sportową 2012 roku

Wyróżnienia
Kapituła złożona z dotychczasowych laureatów nagrody im. redaktora Macieja Bilewicza wybrała najlepszego dziennikarza sportowego na Dolnym Śląsku w 2012. Zwyciężczynią została Aleksandra Szumska ze „Słowa Sportowego”. Wśród nominowanych znaleźli się: Michał Hamburger (Radio Wrocław), Andrzej Gliniak (Radio Eska) oraz Paweł Kościółek („Słowo Sportowe”). Jak głosowano: 1. Aleksandra Szumska – 5 głosów: (Robert Skrzyński, Arkadiusz Dziubek, Waldemar Niedźwiecki, Zdzisław Paliga, Andrzej Szumski); 2. Andrzej Gliniak - 3 głosy: (Bartłomiej Czekański, Jarosław Bilewicz, Wojciech Koerber); 3. Paweł Kościołek – 1 głos (Piotr Pietraszek); 4. Michał Hamburger – 0 głosów.  Tomasz Swędrowski wstrzymał się od głosu....