Stanowisko w sprawie skazania dziennikarza Bogusława Bieńkowskiego za publikację prasową

Organy SDRP, statutowo zobligowane do reagowania na każdy sygnał łamania wolności słowa i publikacji – prawa zapisanego w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i prawie prasowym – z niepokojem przyjęły wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy ( z dnia 12 września 2011 r sygnatura akt: VI K 261/11), skazujący dziennikarza Bogusława Bieńkowskiego – redaktora naczelnego tygodnika „Euroregio Glacenses" za opublikowanie 19 marca 2008 r w ww tygodniku krytyki lokalnej władzy w liście czytelnika pt. „Powiatowe mordy wy nasze".

Wyrok zapadł w procesie karnym na podstawie par. 212 kodeksu karnego. Zadziwiające, że w I instancji Sąd Rejonowy w Kłodzku orzekający na podstawie tego samego artykułu kk, uniewinnił i redaktora naczelnego i autora listu. Bardzo wnikliwie badając sprawę (odbyło się 17 rozpraw), podkreślił w uzasadnieniu wyroku, że dziennikarz przed publikacją dołożył staranności sprawdzenia zawartych w liście czytelnika faktów, że stanął w obronie interesu społecznego, działał w dobrej wierze i dla dobra debaty publicznej w sprawach żywo obchodzących lokalną społeczność a krytyka władzy miała podstawy. Powołał się przy tym na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (z 7.12.1976) r który sformułował fundamentalną myśl, że swoboda wypowiedzi stanowi jeden z filarów społeczeństwa demokratycznego, nawet wówczas, gdy informacje i poglądy obrażają, są nieprzychylne lub nawet wprowadzają niepokój w społeczeństwie.

W pełni podzielamy te poglądy.

Sąd Rejonowy w Świdnicy , wydając wyrok skazujący, w dużej mierze zgodził się z Sądem Rejonowym w Kłodzku, że opublikowane zarzuty mieściły się w granicach krytyki dziennikarskiej. Jednak na podstawie jednego, wyrwanego z kontekstu wyrazu, skazał red. Bieńkowskiego na 3 tys. zł grzywny i 2 tys. tzw. nawiązki i koszty sądowe. Co wiąże się także z wpisem do rejestru skazanych, po uprawomocnieniu się wyroku.

Przytaczamy inkryminowany fragment tekstu:

Zarząd powiatu w listopadzie 2006 r zatrzymał sobie (ukradł) dotację celową MEN w wysokości 100 tys. złotych przeznaczonych na remont Domu Wczasów Dziecięcych. Odpowiedzialni członkowie zarządu: Pan Marek S. i Pan Marek J. – wicestarosta, twierdzą, że już tych pieniędzy nie mają (ale są laptopy i inne górnopółkowe zakupy). Na pisma domagające się zwrotu zagarniętych pieniędzy z dotacji celowej, członkowie zarządu arogancko, w poczuciu całkowitej bezkarności, nawet nie raczyli udzielić odpowiedzi.”

Marek J. (w aktach pełne nazwisko) – były członek zarządu powiatu kłodzkiego, zdaniem Sądu Rejonowego w Świdnicy, został poniżony w opinii publicznej słowem „ukradł", choć z kontekstu wynika, że słowo to nie odnosi się do konkretnej osoby a do ciała kolegialnego, jakim jest zarząd, że chodzi o pieniądze przeniesione do innego tytułu i wydane na inne cele publiczne a nie zagarnięte do kieszeni.

Sąd w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że kara nałożona na dziennikarza spełni cele wychowawcze, uprzytomni skazanemu, że przestępstwo nie popłaca, i że daje ona wyraz społecznie negatywnej oceny tego typu zachowań.

Odbieramy te słowa, wypowiedziane w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, expressis verbis,  jako wyraz tłumienia krytyki prasowej. Jest to tym groźniejsze dla demokratycznego porządku, że w małych społecznościach, mogą one odbierać obywatelom odwagę patrzenia lokalnej władzy na ręce i wyrażanie swoich opinii w prasie.

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP uważa, że penalizacja krytyki prasowej w procesie karnym, jest sprzeczna z wolnością słowa i par. 212 powinien zniknąć z kodeksu karnego. SDRP Dolny Śląsk zwróci się do Ministra Sprawiedliwości o nadzór prawny nad procesem odwoławczym przed Sądem Okręgowym w Świdnicy, do Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy o nadzór prawny a także poprosi Helsińską Fundację Praw Człowieka – Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce o stanowisko tzw. Przyjaciela Sądu w tej sprawie.

Za Zarząd
Jan Kędzierski
Przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk

Stanisław Wolny
Terenowy Sąd Dziennikarski
Marian Kozłowski
Helena Wojtas-Kaleta
Ryszard Godlewski

Terenowe Kolegium Rzeczników Dyscyplinarnych

Rekiny w Odrze?

Nie potwierdziła się plotka, że w Odrze są rekiny. Uczestnicy spławikowych zawodów wędkarskich dziennikarzy, których organizatorem było Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Dolny Śląsk, nie wyłowili żadnego rekina. Ryby również nie chciały brać. Największy okaz, o wadze zaledwie 46 gramów, wyłowił Marek Łaciak. Drugie miejsce zajął Jan Szczerkowski, a trzecie Bronisław Bubiak.

Pomimo marnego brania nikt nie ronił łez, nikt nie wyrywał włosów z głowy i nie łamał  wędek. Dzięki wspaniałej atmosferze stworzonej przez Witolda  Sumisławskiego, dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Magdaleny Łońskiej, rzeczniczki wrocławskiego RZGW (zawody odbywały się na terenie RZGW), wszyscy doskonale się bawili. Zgodnie z tradycją było ognisko, pieczenie kiełbasek, chlebek z pysznym smalczykiem i ogórkiem oraz piwko.

Zobacz zdjęcia http://picasaweb.google.com/106687349550979310087/RekinyWOdrze

Głosujmy na Grażynę!

Popieramy kandydaturę red. Grażyny Orłowskiej-Sondej w wyborach do Senatu RP – w dniu 9 października 2011 r. Takie jednogłośne stanowisko Zarząd SD RP Dolny Śląsk przyjął podczas posiedzenia w dniu 12 września 2011 r. Rekomendujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia wyborcze wsparcie, pozostającej w składzie Zarządu SD RP Dolny Śląsk, Naszej Koleżanki, dziennikarki Telewizji Polskiej SA we Wrocławiu.

Zawodowy profesjonalizm red. Grażyny Orłowskiej-Sondej, poświadczony tytułem Dziennikarza Roku, Jej działalność społeczna i szczególnie ceniona wieloletnia praca dla Ludzi Kresów, to rzeczywiste gwarancje skutecznej aktywności red. Grażyny Orłowskiej-Sondej – już w Senacie RP –  dla kraju i dla naszego regionu. Głosujmy na Grażynę!
Zarząd SDRP Dolny Śląsk

Grażyna Orłowska-Sondej kandyduje do Senatu

Red. Grażyna Orłowska-Sondej, członek zarządu naszego Stowarzyszenia jest kandydatką do Senatu z okręgu wyborczego nr 6. Grażyna od wielu lat organizuje akcje, których adresatami są ludzie będący w potrzebie, skrzywdzeni przez los, bezskutecznie zabiegający o wsparcie ze strony struktur rządowych. Jej telewizyjne reportaże interwencyjne wielokrotnie naprawiały skutki urzędniczej znieczulicy.

Od kilkunastu lat organizuje pomoc dla naszych rodaków pozostałych na Kresach. Dziełem jej ekipy jest akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Dotyczy ona ratowania polskich cmentarzy na Ukrainie, zdewastowanych, zarośniętych i zapomnianych. Grażyna, wspólnie z Kuratorium Oświaty zmobilizowała dolnośląską młodzież, która ofiarowując symboliczną złotówkę, stworzyła fundusz finansujący wakacyjne wyjazdy wolontariuszy. W tym roku, podczas wakacji, na 16 polskich cmentarzach pracowało ponad 150 uczniów i ich opiekunów. Grażyna jest laureatką naszej nagrody Dziennikarz Roku; otrzymała też Obywatelską Nagrodę Parlamentu Europejskiego.

Apelujemy o poparcie kandydatury Grażyny, bo po prostu na to zasługuje. Ale nie bez znaczenia byłaby obecność w parlamencie przedstawicielki naszego środowiska. Mamy przecież tyle spraw do załatwienia, a Grażyna wielokrotnie dowiodła, że tam gdzie nikt nie może, ona sprawę załatwia. Okręg nr 6 obejmuje powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski. Działających na tym terenie kolegów prosimy o popularyzowanie kandydatury naszej koleżanki.

 

Rekiny w Odrze! Prawda czy fałsz?

Tegoroczne otwarte spławikowe zawody wędkarskie dziennikarzy rozpoczną się 24 września o godz. 10. Dzięki życzliwości  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu odbędą się one na kanale powodziowym przy ul. Kochanowskiego w rejonie mostów Jagiellońskich we Wrocławiu.

Dziennikarze spróbują potwierdzić panujące w niektórych kręgach przeświadczenie, że  Odra staje się coraz ciekawszym miejscem do życia i wypoczynku, nie tylko dla płotek i leszczy…
 
Rywalizować będziemy o puchar ufundowany przez   p. Witolda  Sumisławskiego, dyrektora RZGW we Wrocławiu. Nagrodą za najatrakcyjniejsze, wyłowione „okazy” (i nie muszą być to wcale ryby..) będzie rejs po malowniczych szlakach wodnych Wrocławia w towarzystwie p. Magdaleny Łońskiej, rzeczniczki wrocławskiego RZGW.
 
Zapowiada się zacięta rywalizacja. Zapraszamy zespoły reprezentujące wrocławskie redakcje i stowarzyszenia dziennikarskie, a także indywidualnych dziennikarzy. Zgłoszenia proszę kierować  do dnia 22.09.2011 roku, na adres: sdrp.wroc@interia.pl , lub pod numer telefonu: 697 150570  i   502 857452
 
Uwaga: Ilość stanowisk i ryb… ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!