Targi Książki Regionalnej Silesiana 2019

Red. ANNA LEŚNIEWSKA, członkini Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk oraz właścicielka Wydawnictwa ANGEL, zaprasza na Targi Książki Regionalnej Silesiana 2019, organizowane od 25 do 27 kwietnia 2019 roku na placu Solnym we Wrocławiu przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną.

Witamy „Osiedlowy Wrocław”!


Na prasowej mapie Wrocławia przybył nowy punkt – gazeta „Osiedlowy Wrocław”, organ czterech na razie rad osiedli: Gądów – Popowice, Pawłowice, Szczepin oraz Zacisze – Zalesie – Szczytniki. Pismo nie jest, jak to często bywa, jedynie rodzajem biuletynu zawierającego głównie lokalne komunikaty.

Już w pierwszym numerze opublikowano teksty poświęcone sprawom ogólnomiejskim: napisane z zębem artykuły „Czym oddychać we Wrocławiu?” Krzysztofa Wysoczańskiego – o stanie i zagrożeniach atmosfery, „Miasto spotkań…” dra Jacka Jonasza Łaskawca (w podtekście: czy miasto do życia?) oraz „Królowie przedmieść” Tomasza Czarskiego – o lobbystach z „betonowego kartelu”. Oberwało się także, piórem prof. dra hab. Ludwika Tomiałojcia, urzędnikom winnym bezmyślnego zarządzania parkiem Szczytnickim – obiektem nadzwyczajnym na skalę europejską czy bezceremonialnego burzenia budowli, choć nie zawsze wpisanych na listę chronionych, to jednak stanowiących przykłady starego budownictwa, charakterystycznego dla okresu swego powstania (Tomasz Warulik: „Burz kolego burz”).

Autorzy nie oszczędzają także głównych władz miasta – publikowane są in extenso otwarte listy interwencyjne do prezydenta Rafała Dutkiewicza oraz Biura Rozwoju Wrocławia.

Na stronach lokalnych prezentowane są inicjatywy i wydarzenia, ale także materiały historyczne, np. ciekawy szkic Tomasza Warulika „Ruch Oporu Olimp” – nie wszystkim znane karty z dziejów Polaków, którzy znaleźli się we Wrocławiu w czasie II wojny światowej.

Wydawcą pisma jest spółka Art Media. Zespołem redakcyjnym kieruje dr Jacek Jonasz Łaskawiec, którego wspomagają: Waldemar Bednarz, Aleksander Szczepanowski, Tomasz Warulik i Krzysztof Wysoczański.