Archiwa tagu: „Osiedlowy Wrocław”

Witamy „Osiedlowy Wrocław”!


Na prasowej mapie Wrocławia przybył nowy punkt – gazeta „Osiedlowy Wrocław”, organ czterech na razie rad osiedli: Gądów – Popowice, Pawłowice, Szczepin oraz Zacisze – Zalesie – Szczytniki. Pismo nie jest, jak to często bywa, jedynie rodzajem biuletynu zawierającego głównie lokalne komunikaty.

Już w pierwszym numerze opublikowano teksty poświęcone sprawom ogólnomiejskim: napisane z zębem artykuły „Czym oddychać we Wrocławiu?” Krzysztofa Wysoczańskiego – o stanie i zagrożeniach atmosfery, „Miasto spotkań…” dra Jacka Jonasza Łaskawca (w podtekście: czy miasto do życia?) oraz „Królowie przedmieść” Tomasza Czarskiego – o lobbystach z „betonowego kartelu”. Oberwało się także, piórem prof. dra hab. Ludwika Tomiałojcia, urzędnikom winnym bezmyślnego zarządzania parkiem Szczytnickim – obiektem nadzwyczajnym na skalę europejską czy bezceremonialnego burzenia budowli, choć nie zawsze wpisanych na listę chronionych, to jednak stanowiących przykłady starego budownictwa, charakterystycznego dla okresu swego powstania (Tomasz Warulik: „Burz kolego burz”).

Autorzy nie oszczędzają także głównych władz miasta – publikowane są in extenso otwarte listy interwencyjne do prezydenta Rafała Dutkiewicza oraz Biura Rozwoju Wrocławia.

Na stronach lokalnych prezentowane są inicjatywy i wydarzenia, ale także materiały historyczne, np. ciekawy szkic Tomasza Warulika „Ruch Oporu Olimp” – nie wszystkim znane karty z dziejów Polaków, którzy znaleźli się we Wrocławiu w czasie II wojny światowej.

Wydawcą pisma jest spółka Art Media. Zespołem redakcyjnym kieruje dr Jacek Jonasz Łaskawiec, którego wspomagają: Waldemar Bednarz, Aleksander Szczepanowski, Tomasz Warulik i Krzysztof Wysoczański.