Dziennikarze pod koszem

W 44 Mistrzostwach Polski Dziennikarzy w Koszykówce w Szczyrku (28-31 marca 2011) uczestniczy dziewiętnaście zespołów m.in.: z Warszawy, Krakowa, Szczecina, Konina, Katowic, Bydgoszczy, Gdańska, Eurosportu. Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Dolny Śląsk patrnuje jednej z wrocławskich drużyn.

Skład zespołu Wrocławia pod patronatem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk: Krzysztof Jaworski kapitan drużyny (33 krotny uczestnik MPD), Daniel E.  Groszewski, Przemysław Jaskułowski, Dariusz Szarmach, Przemysław Pozowski, Paweł Łyga, Patryk Siek, Marcin Furmański, Piotr Kolosko, Krzysztof Janoś, Leszek Spychała, Dominik Szewczyk.

Sponsorem wyjazdu drużyny jest Michael Huber Polska.

 

Konieczna jest programowa i finansowa decentralizacja publicznej telewizji regionalnej

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP

z dnia 11 marca 2011 w sprawie ograniczonej działalności pasma regionalnego na antenie 2 programu TVP

I. Konwent Marszałków RP wyraża głębokie niezadowolenie

z istniejącego modelu regionalnej telewizji publicznej. Model ten, oparty na pełnej zależności oddziałów telewizji regionalnych od struktur centralnych – zarówno w zakresie dysponowanej ilości czasu antenowego, jak i pod względem finansowym – uniemożliwia realizację rzeczywistej misji telewizji regionalnych, które przede wszystkim powinny wyrażać potrzeby poszczególnych regionów RP i ich mieszkańców. Zadaniem nowoczesnej telewizji regionalnej powinno być: kształtowanie postaw obywatelskich i myślenia o regionie jako dobru wspólnym poprzez przybliżanie spraw bliskich i ważnych dla jego mieszkańców; integrację różnych środowisk i rozmaitych obszarów historyczno-kulturowych regionu poprzez szeroką komunikacjęi dialog, oparty na europejskiej zasadzie „jedność w różnorodności” oraz promowanie regionalnego patriotyzmu i kształtowanie wspólnotowej tożsamości.

Aby tak się mogło stać, konieczna jest programowa i finansowa decentralizacja publicznej telewizji regionalnej. Dlatego Konwent Marszałków Województw RP apeluje do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Zarządu i Rady Nadzorczej TVP SA o pilne podjęcie działań na rzecz zmian koncepcji programu TVP INFO, umożliwiających pełnienie przez nią rzeczywistej funkcji regionalnej telewizji obywatelskiej.

II. Konwent Marszałków RP, mając na uwadze stwarzanie równych szans mieszkańcom każdego z 16 województw RP oraz potrzebę integracji społeczno-kulturowej regionów, apeluje o zawieszenie decyzji Zarządu Spółki TVP S.A. w Warszawie, skutkiem czego jest likwidacja od 3 stycznia 2011 r. pasma programów regionalnych na antenie TVP 2.

Likwidacja pasma regionalnego na antenie 2 programu TVP doprowadziła do pozbawienia dużej liczby osób, płacących abonament, możliwości odbioru sygnału regionalnej stacji publicznej – np. zasięg TVP Gdańsk jest teraz mniejszy o 30 proc. – w stosunku do emisji

w paśmie dwójkowym, TVP Wrocław zmniejszył swój zasięg nadawania o 20 proc. Zarazem jedyne pasmo – TVP INFO – nadające jeszcze regionalne programy – coraz częściej odbiera stały czas antenowy

w pasmach lokalnych na rzecz anteny centralnej. Dzieje się to nagle,

bez żadnego uprzedzenia, ze szkodą dla stałej widowni, zniechęcając również potencjalnych reklamodawców. Jest to ewidentne łamanie prawa, rażąco niezgodne z ciągle obowiązującą ustawą medialną oraz statutem TVP.

III. Konwent Marszałków Województw RP apeluje do Zarządu TVP,

a zarazem postuluje do Sejmu i Senatu RP: Oddziały regionalne powinny mieć zagwarantowanych 6-7 godzin emisyjnych w ramach istniejącego i nadającego 24 godziny na dobę pasma TVP INFO.

Oddziały powinny samodzielnie kształtować  swoje ramówki w zależności od potrzeb regionalnych rynków medialnych. Z jednym wyjątkiem: Każdy z oddziałów powinien mieć obowiązek wyemitowania

o godzinie 18.00 głównego wydania swojego programu informacyjnego. Przez wiele lat ten czas antenowy w TVP gwarantował ośrodkom regionalnym żelazną pozycję na rynku medialnym. Każdy z ośrodków regionalnych powinien uzyskać gwarancję zagospodarowania własnego pasma każdego dnia od poniedziałku do niedzieli w ramach TVP INFO

w godzinach 18.00 – 19.00. 16 ośrodków regionalnych zostaje sprowadzonych do roli korespondentów terenowych centralnych kanałów TV, a regionalizm przestaje być atutem telewizji publicznej w starciu ze stacjami komercyjnymi.

Jednocześnie Konwent wyraża obawę, że marginalizacja znaczenia ośrodków regionalnych telewizji, spowoduje dalszą dezintegrację poszczególnych regionów Polski i stanowić będzie poważną przeszkodę w integracji równości społeczno-kulturalnej 16 województw RP.

Przewodniczący Konwentu Marszałków Województw RP
Mieczysław Struk

Zmarł Tadeusz Sielawko

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 marca 2011 r. w wieku 77 lat zmarł

ś†p

redaktor Tadeusz Sielawko

wieloletni, emerytowany dziennikarz

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składają koleżanki i koledzy
ze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 18 marca 2011 r. o godzinie 12.00 na cmentarzu przy ul. Bujwida we Wrocławiu

 

TVP zarobiła z reklam 1 236 mln zł, z abonamentu 221 mln zł

TVP otrzymała w 2010 r. z abonamentu 221,5 mln zł., a na realizację misji wydała 1 626,7 mln zł – wynika z rocznego sprawozdania z wykorzystywania wpływów abonamentowych. Przychody z reklamy wyniosły 1 236 mln zł.

Raport wskazuje, że 221,5 mln zł z abonamentu w 2010 r. to ok. 80 milionów mniej niż w roku poprzednim, 200 milionów mniej niż dwa lata wcześniej oraz ok. 300 milionów mniej niż rzeczywiste wpływy abonamentowe w latach 2002 – 2007. Także roczne dotacje publiczne w 2010 r. były najniższe w historii spółki, tj. od jej utworzenia w 1994 roku. Telewizja rekompensowała te ubytki przez wzrost przychodów komercyjnych.

W sprawozdaniu szczegółowo wyliczono, ile pieniędzy przeznaczyła TVP na poszczególne programy tzw. misyjne. Np. spektakle teatralne kosztowały w 2010 r. 7,7 mln zł, magazyny kulturalne, audycje (w tym filmy) o kulturze i sztuce – 40,7 mln zł, filmy dokumentalne – 24,2 mln zł, magazyny dla rolników – 6,1 mln zł, audycje dla dzieci i młodzieży – 22,3 mln zł, audycje edukacyjne i popularno-naukowe – 31,9 mln zł, audycje religijne, np. transmisje mszy i uroczystości religijnych – 16,1 mln zł.

Działalność 16 oddziałów terenowych TVP kosztowała 374 mln zł, programu satelitarnego TV Polonia – 23,4 mln zł, TVP Kultura – 13,6 mln zł, TVP Historia – 4,4 mln zł, TVP HD – 6,9 mln zł, TVP Seriale – 0,6 mln zł, TV Białoruś – 23,3 mln zł.

Jak wyliczyła TVP najwięcej czasu antenowego w telewizyjnej Jedynce zajęła w 2010 r. fabuła – 43,7 proc., na drugim miejscu była reklama – 18,1 proc., dalej publicystyka – 9,9 proc., informacja – 6,6 proc., sport – 5,1 proc., rozrywka – 4,6 proc., dokument 4,2 proc.

W TVP2 najwięcej czasu poświęcono na: fabułę – 42 proc., reklamę – 16,4 proc., rozrywkę – 13 proc., dokument – 7 proc., popularyzację wiedzy – 6,9 proc., publicystykę – 4,4 proc.

W TVP Info informacja zajęła 42,2 proc. czasu, publicystyka – 22,3 proc., reklama – 12 proc., dokument 9,6 proc.

We wprowadzeniu do sprawozdania p.o. prezes TVP Juliusz Braun stwierdza, że "z tytułu nieprzestrzegania obowiązku opłacania abonamentu, Telewizja Polska na przestrzeni lat straciła miliardy złotych, które mogły oraz powinny być przeznaczone na polepszenie oferty programowej". Wskazuje, że zarejestrowane odbiorniki rtv ma jedynie ok. połowa z prawie 14 milionów istniejących w Polsce gospodarstw domowych. Jednocześnie spośród zarejestrowanych odbiorców indywidualnych w 2010 roku abonamentu rtv nie płaciło ok. 63 proc.

Jeszcze gorzej jest z opłacaniem abonamentu przez firmy – na ponad 166 tys. firm i instytucji posiadających odbiorniki radiowe i/lub telewizyjne abonamentu nie opłaca aż 95 proc.

TVP przypomina, że jedyną instytucją upoważnioną do zbierania abonamentu jest Poczta Polska, która do kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych "wydelegowała zaledwie 39 pracowników, nie zapewniając im żadnych skutecznych uprawnień".

"W 2010 roku w związku z niepłaceniem abonamentu Poczta Polska skierowała do urzędów skarbowych 322 tytuły wykonawcze. Jednak urzędy skarbowe nie przyjęły i nie podjęły się ich realizacji, wskazując np. na niespełnienie wymogów formalnych. Na takie postępowanie urzędów skarbowych Poczta skierowała 25 zażaleń do izb skarbowych, ale tylko dwa zostały uznane" – wskazuje TVP.

 

Niemiecki program stypendialny

Stypendium niemieckiego Bundestagu skierowane jest do młodych absolwentów wyższych uczelni, których „kwalifikacje i osobowość predestynują do objęcia ważnych funkcji w Polsce„. 15 tygodniowy staż (od 1 marca do 31 lipca 2012)w biurze jednego z deputowanych do Bundestagu umożliwi stypendystom poznanie niemieckiego systemu parlamentarnego. Szczegóły na stronie www.bundestag.de/ips

Powstaje Internetowa Encyklopedia Szczecina

Grupa entuzjastów skupiona wokół Portalu Miłośników Dawnego Szczecina „Sedina” przygotowuje Internetową Encyklopedię Szczecina. Oficjalne uruchomienie przewidziano na 5 lipca br. „Testowa wersja encyklopedii, licząca ponad 3 tysiące haseł, jest do obejrzenia pod adresem www.encyklopedia.szczecin.pl. Wszystkich chętnych, którzy zechcieliby dorzucić przysłowiową cegiełkę w postaci materiałów, zdjęć, tekstów, a także pomyslów i uwag krytycznych, serdecznie zapraszamy do współpracy” – napisał do nas Andrzej Androchowicz.

Henryk Pacha – wspomnienia

Nasz Kolega, dziennikarz z pasją, twórca programów popularno-naukowych, powszechnie lubiany i szanowany. Od 1970 roku pracował we wrocławskim oddziale  Telewizji Polskiej.

Niezwykle kompetentny – szybko awansował na stanowisko kierownika Redakcji II Programu. Jednocześnie realizował swoje programy. Za cykl „Ludzie nauki” został nagrodzony „złotym ekranem”. Programy te emitowane były na antenie ogólnopolskiej, prezentowały sylwetki i osiągnięcia naukowe czołówki  polskich badaczy w latach siedemdziesiątych. Wystąpili, między innymi, sławny wrocławski matematyk prof. Kazimierz Urbanik, prof. Zofia Trzebiatowska, prof. Witold Starewicz, znany wrocławski kardiolog prof. Antoni Falkiewicz,  a także profesorowie Kazimierz Kordylewski, Stefan Ślopek i doktor Jan Wyżykowski, wówczas określany, jako odkrywca Polskiej Miedzi.

W latach 1973 do 1977 red.  Henryk Pacha współredagował „Magazyn Lotniczy” emitowany w II programie Telewizji Polskiej. Ale prawdziwą pasją Henryka były krótkofalarstwo. Próbował łączyć się z „całym światem” za pomocą fal radiowych już jako młody chłopak. Później został członkiem Klubu Krótkofalowców. Przeprowadził pierwszą transmisję telewizyjną za pomocą krótkofalówek. Do końca utrzymywał kontakty z kolegami z klubu. Henryk był bardzo aktywnym dziennikarzem i współtwórcą pierwszej w Polsce prywatnej Telewizji ECHO i jej Naczelnym Redaktorem, niezależnym producentem i właścicielem studia VIDEOEXPRES we Wrocławiu. Po przejściu na emeryturę w dalszym ciągu wykonywał różne, ważne społecznie filmy i reportaże.

Rodzina, bliscy, przyjaciele

– wszyscy pożegnamy Henryka w czwartek, 3 marca, o godzinie 11.00 – na cmentarzu przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu

Koleżanki i Koledzy

ze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk

 

Przyjaciele wspominają Henryka

Polski Związek Krótkofalowców, Dolnoślaski Oddział Terenowy we Wrocławiu

SP6ARR – Henryk Pacha

Od roku 1967 licencjonowany nadawca  i członek  PZK. Dziennikarz radiowy i telewizyjny. Od kiedy został nadawcą, wykonywany zawód pozwolił mu aktywnie promować w mediach krótkofalarstwo i radioamatorów. Autor bardzo popularnego w telewizji publicznej latach 1970/1980 programu  KRÓTKOFALOWCY. W roku 1993 otrzymał Odznakę Honorową PZK. Dokumentuje na filmach wiele wydarzeń i imprez krótkofalarskich. Jeden z animatorów Europejskiego Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej na Chełmcu k/Wałbrzycha. Twórca internetowego programu KRÓTKOFALOWCY-BIS . Współpraca medialna w przygotowaniu misji kosmicznej z udziałem krótkofalowców – kosmonautów w laboratorium Europejskiej Agencji Kosmicznej  COLUMBUS na ISS ALFA. Entuzjasta nowych technik ATV.

I.Ś.R: SP6ARR – Henryk Pacha SK
Dział: I.Ś.R – Wydarzenia, informacje KF/UKF

26.02.2011r. ok. godz. 14 zmarł Henryk Pacha SP6ARR, członek Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK. Henryk redagował cykliczny programu "Krótkofalowcy" emitowany w telewizji publicznej, a później był redaktorem i wydawcą programu Krótkofalowcy Bis dostępnego w telewizji internetowej oraz TV satelitarnej EDUSAT. Współpracował także z redakcją ŚR, która na bieżąco informowała o jego programach. Za swoją działalność został odznaczony Złotą Odznaką Honorową PZK oraz niedawno  Medalem Braci Odyńców.

Cześć Jego Pamięci!

[^][^]SP6ARR Henryk Pacha Silent Key[^][^]Żal i smutek …...

 

Zmarł Henryk Pacha

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 lutego 2011 r. w wieku 74 lat zmarł

ś†p

redaktor HENRYK PACHA

wieloletni dziennikarz Polskiego Radia i Telewizji we Wrocławiu

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składają koleżanki i koledzy
ze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 3 marca 2011 r. o godz. 11.00 na cmentarzu przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu