Zmarł Henryk Pacha

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 lutego 2011 r. w wieku 74 lat zmarł

ś†p

redaktor HENRYK PACHA

wieloletni dziennikarz Polskiego Radia i Telewizji we Wrocławiu

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składają koleżanki i koledzy
ze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 3 marca 2011 r. o godz. 11.00 na cmentarzu przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu