Władze SDRP Dolny Śląsk

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego SD RP Dolny Śląsk (21 kwietnia 2016 r.) wybrano nowe władze na następną kadencję.
Wyniki głosowania (w kolejności uzyskanych głosów):

ZARZĄD:
1. Ryszard Mulek – przewodniczący (35)
2. Bogusław Serafin – sekretarz (35)
3. Witold Rynkiewicz – skarbnik (31)
4. Ewa Gil-Kołakowska – wiceprzewodnicząca (30)
5. Leszek Miller (28)
6. Dariusz Piotrowski (25)
7. Jan Akielaszek (24)

KOMISJA REWIZYJNA:
1. Andrzej Ploch
2. Tomasz Kopyściański
3. Kazimiera Kuzborska

TERENOWY SĄD DZIENNIKARSKI:
1. Tadeusz Hołubowicz
2. Janusz Szmyrka

DELEGACI NA VIII KRAJOWY ZJAZD SD RP:
1. Jan Akielaszek
2. Bogusław Serafin
3. Ewa Gil-Kołakowska

Uchwała nr 3/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie przedłużenia kadencji władz SDRP

POPRZEDNIE WŁADZE

Kadencja 2012-2016

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego SD RP Dolny Śląsk (19 kwietnia 2012 r.) wybrano nowe władze na następną kadencję. Ustępujący Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawiły sprawozdania podsumowujące kadencję 2008-2012. Wybrano również delegatów na VII Krajowy Zjazd SD RP.

Wyniki głosowania (w kolejności uzyskanych głosów):

ZARZĄD:
1. Waldemar Niedźwiecki – przewodniczący
2. Grażyna Orłowska-Sondej
3. Bogusław Serafin – sekretarz
4. Witold Rynkiewicz – skarbnik
5. Jan Cezary Kędzierski
6. Ryszard Mulek
7. Tomasz Kopyściański – wiceprzewodniczący

KOMISJA REWIZYJNA:
1. Andrzej Skupniewski
2. Dariusz Piotrowski
3. Adam Hiczuk

TERENOWY SĄD DZIENNIKARSKI:
1. Ryszard Godlewski
2. Michał Gembal

TERENOWE KOLEGIUM RZECZNIKÓW DYSCYPLINARNYCH:
1. Janusz Szmyrka
2. Marek Łaciak

ZESPÓŁ STARSZYCH DZIENNIKARZY:
1. Maciej Głowacki
2. Bogusław Bieńkowski
3. Edward Bykowski

DELEGACI NA VIII KRAJOWY ZJAZD SD RP:
1. Witold Rynkiewicz
2. Krzysztof Jaworski
3. Wiesław Geras
4. Tadeusz Warczak

Kadencja 2008-2012

28 lutego 2008 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk. Dokonano podsumowania i oceny pracy Stowarzyszenia w minionej kadencji, przyjęto program na lata 2008-2012 oraz wybrano nowe władze.

ZARZĄD:
1. Jan Cezary Kędzierski – przewodniczący
2. Tomasz Kopyściański – wiceprzewodniczący
3. Krzysztof Jaworski – sekretarz
4. Witold Rynkiewicz – skarbnik

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
1. Grażyna Orłowska-Sondej
2. Ewa Schroeder
3. Jan Akielaszek
4. Andrzej Szumski
5. Tadeusz Warczak

KOMISJA REWIZYJNA:
1. Bogusław Serafin – przewodniczący
2. Andrzej Skupniewski – sekretarz
3. Bohdan Krakowski – członek Komisji

TERENOWY SĄD DZIENNIKARSKI:
1. Marian Kozłowski – przewodniczący
2. Stanisław Wolny