Tag: Janusz Michalewicz

„Pałacyk pełen kultury”

Książki
Pałacykowe dzieje wspominają i opisują naukowcy, absolwenci uczelni, wybitni speleolodzy, działacze gospodarczy, plastycy, muzycy, aktorzy, piosenkarze, reżyserzy, literaci, były prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich... dziennikarze. W rozmowach słyszy się, że byli, widzieli albo wyrażają żal, że nie mieli okazji doświadczyć atmosfery panującej w Pałacyku. Książka jest o faktach, nie mitach, o funkcjonującej do dziś legendzie. Ma uzmysłowić to wszystko także tym, którzy nie znają jego dziejów. Przypomnieć zarówno historię wrocławskiego Pałacu, byłą własność rodu rycerskiego wywodzącego się z XIII wieku – fundatorów zamków, hrabiów Schaffgotschów, jak i przedstawić działalność kulturotwórczą Pałacyku – największego w kraju klubu środowiska akademickiego. Książka daje szansę na uzmysłowien

„Czy warto było…”

Książki
"Czy warto było..." 13 stycznia 2012 r. o godzinie 18.00 w sali Lustrzanej restauracji "Pałacyk" (Pałac Schaffgotschów we Wroclawiu, ul. T. Kościuszki 34) odbędzie się promocja poszerzonego wydania książki Janusza Michalewicza "Czy warto było... O dawnych teatrach i kulturze studenckiej" wydanej przez Oficynę Wydawniczą ATUT.