Tag: Stowarzyszenie Dziennikarzy RP

Odbudować prestiż Stowarzyszenia

Odbudować prestiż Stowarzyszenia

ZG SD RP
W czasach kiedy media publiczne przestają być publicznymi, degradacja i pauperyzacja zawodu dziennikarskiego zbliżyła się do stanu krańcowego, kiedy dziennikarze stają się niepotrzebni, a w redakcjach ich miejsce zajmują pracownicy medialni, czas zadać pytanie dokąd zmierzamy? Komu ma służyć nasze Stowarzyszenie? (więcej…)
Delegaci wybrali władze SD RP

Delegaci wybrali władze SD RP

ZG SD RP
Delegaci na IX Zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej 15 marca 2017 r.  w Domu Dziennikarza w Warszawie dokonali wyboru władz naczelnych Stowarzyszenia. Przewodniczącym Zarządu Głównego SDRP został ponownie wybrany, redaktor naczelny tygodnika „Przegląd” JERZY DOMAŃSKI. (więcej…)