IX Zjazd SD RP 15 marca 2017 r.

Rozwiewając wszelkie wątpliwości i niedomówienia informuję Szanowne Koleżanki i Kolegów, że IX Zjazd Stowarzyszenia odbędzie się 15 marca 2017 roku.

Dziękuję zarządom tych oddziałów, które odpowiedziały na przedzjazdowe tezy Prezydium ZG.

Pozdrawiam
Andrzej Maślankiewicz, sekretarz generalny ZG SD RP

Dolnośląscy delegaci na Zjazd SD RP wybrani w ub. roku na walnym zgromadzeniu SD RP Dolny Śląsk:

  1. Ewa Gil-Kołakowska
  2. Ryszard Mulek
  3. Jan Akielaszek
  4. Bogusław Serafin