RPO w Twoich oczach

Po raz trzeci dziennikarze i fotoreporterzy mogą wziąć udział w konkursie„RPO w Twoich oczach”.Organizatorem konkursu jest Departament Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu, zaś Rafał Jurkowlaniec, marszałek województwa dolnośląskiego, objął przedsięwzięcie swoim patronatem.

Zachęcamy więc dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz fotoreporterów – także fotoreporterów amatorów – do nadsyłania tekstów, zdjęć, audycji radiowych i telewizyjnych, dotyczących realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Z dofinansowania w ramach RPO WD skorzystało już ponad tysiąc beneficjentów, którzy dzięki unijnemu wsparciu rozwijają swe firmy, budują drogi, szkoły, przychodnie, wodociągi kanalizację, odnawiają zabytki, kupują specjalistyczny sprzęt medyczny, wytyczają nowe, atrakcyjne szlaki turystyczne, wprowadzają e-usługi. Na prace opublikowane lub wyemitowane w okresieod 1 stycznia do 30 września 2011 r. czekamydo 10 października 2011r. Wówczas komisja konkursowawyłoni najlepszychi przyzna nagrodyw kategoriach: reportaż, fotoreportaż, audycja radiowa i telewizyjna, a takżewyróżni redakcję, która w wymaganym przez regulamin czasie opublikuje jak najwięcej materiałów zgodnych z tematyką konkursu. Pula nagród wynosi 24 tys. zł.

WAŻNE DATY:

·do 15 września 2011 r. należy zgłosić się do konkursu

·do 10 października 2011 r. należy nadesłać swoje prace

·listopad 2011 r. – rozstrzygnięcie konkursu

Więcej informacji, a także regulamin konkursu, formularze do pobrania oraz lista beneficjentów RPO WD znajdują się na stroniewww.rpo.dolnyslask.pl

Ludzka twarz EFS

Trwa V edycja konkursu dla dziennikarzy "Ludzka twarz EFS". Konkurs ma pokazywać, że środki z Europejskiego Funduszu Społecznego rzeczywiście trafiają do ludzi, którzy dzięki nim mogą zmieniać swoje życie.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Patronat nad konkursem sprawują Stowarzyszenie Polskich Mediów oraz Instytut Spraw Publicznych. Konkurs skierowany jest do przedstawicieli mediów ogólnopolskich i regionalnych zainteresowanych efektami projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Celem konkursu jest pokazanie, że o funduszach unijnych można pisać z pominięciem urzędowego języka i że za skrótem EFS kryją się ludzkie historie. Historie ludzi, którzy uczestniczą w projektach, a także tych, którzy projekty z zaangażowaniem tworzą i realizują. Celem V edycji Konkursu jest w szczególności promocja wsparcia EFS kierowanego do osób niepełnosprawnych, a także do osób w wieku 50+.
Chcielibyśmy, aby nadsyłane prace:
• przedstawiały sylwetki i losy osób, które skorzystały ze wsparcia jakie daje EFS (a nie tylko opisy projektów)
• zachęciły innych do uczestnictwa w projektach,
• pokazały, że udział w projektach może pomóc przełamywać własne słabości,
• przekonały, że środki EFS nie są przeznaczone dla wybrańców,
• pokazały, że pozytywne zmiany w życiu uczestników projektów nie są chwilowe.
Konkurs to okazja do pokazania różnorodności wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego i dowiedzenia, że projekty współfinansowane z EFS nie tylko umożliwiają rozpoczęcie działalności gospodarczej czy uczestnictwo w szkoleniach, ale także m.in. oferują środki na dodatkowe zajęcia dla uczniów, aktywizują i integrują mieszkańców obszarów wiejskich, wspierają osoby niepełnosprawne czy osoby w wieku 50+, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Zgłaszane prace muszą zostać opublikowane lub wyemitowane w mediach do 9 września 2011 r.
Laureaci Konkursu otrzymają nagrody pieniężne i statuetki, a także wezmą udział w wizycie studyjnej w jednej z instytucji Wspólnot Europejskich organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Pula nagród: 60 000 zł.
Zgłoszenia prac konkursowych przyjmowane będą do dnia 9 września 2011 r. Składane osobiście lub pocztą kurierską: Sekretariat Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, ul. Tamka 3 00-349 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 przesłane pocztą na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania EFS, ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa, z dopiskiem „Ludzka twarz EFS”.