RPO w Twoich oczach

Po raz trzeci dziennikarze i fotoreporterzy mogą wziąć udział w konkursie„RPO w Twoich oczach”.Organizatorem konkursu jest Departament Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu, zaś Rafał Jurkowlaniec, marszałek województwa dolnośląskiego, objął przedsięwzięcie swoim patronatem.

Zachęcamy więc dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz fotoreporterów – także fotoreporterów amatorów – do nadsyłania tekstów, zdjęć, audycji radiowych i telewizyjnych, dotyczących realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Z dofinansowania w ramach RPO WD skorzystało już ponad tysiąc beneficjentów, którzy dzięki unijnemu wsparciu rozwijają swe firmy, budują drogi, szkoły, przychodnie, wodociągi kanalizację, odnawiają zabytki, kupują specjalistyczny sprzęt medyczny, wytyczają nowe, atrakcyjne szlaki turystyczne, wprowadzają e-usługi. Na prace opublikowane lub wyemitowane w okresieod 1 stycznia do 30 września 2011 r. czekamydo 10 października 2011r. Wówczas komisja konkursowawyłoni najlepszychi przyzna nagrodyw kategoriach: reportaż, fotoreportaż, audycja radiowa i telewizyjna, a takżewyróżni redakcję, która w wymaganym przez regulamin czasie opublikuje jak najwięcej materiałów zgodnych z tematyką konkursu. Pula nagród wynosi 24 tys. zł.

WAŻNE DATY:

·do 15 września 2011 r. należy zgłosić się do konkursu

·do 10 października 2011 r. należy nadesłać swoje prace

·listopad 2011 r. – rozstrzygnięcie konkursu

Więcej informacji, a także regulamin konkursu, formularze do pobrania oraz lista beneficjentów RPO WD znajdują się na stroniewww.rpo.dolnyslask.pl