Zmarł Bogdan Daleszak

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 4 sierpnia 2011 r. w wieku 71 lat zmarł

ś†p

redaktor Bogdan Daleszak

emerytowany dziennikarz wrocławskiej prasy

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składają koleżanki i koledzy
ze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 11 sierpnia 2011 r. na cmentarzu przy ul. Bujwida, poprzedzony mszą żałobną o godz. 13.00 w miejscowym kościele pw. św. Wawrzyńca.