Ludzka twarz EFS

Trwa V edycja konkursu dla dziennikarzy "Ludzka twarz EFS". Konkurs ma pokazywać, że środki z Europejskiego Funduszu Społecznego rzeczywiście trafiają do ludzi, którzy dzięki nim mogą zmieniać swoje życie.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Patronat nad konkursem sprawują Stowarzyszenie Polskich Mediów oraz Instytut Spraw Publicznych. Konkurs skierowany jest do przedstawicieli mediów ogólnopolskich i regionalnych zainteresowanych efektami projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Celem konkursu jest pokazanie, że o funduszach unijnych można pisać z pominięciem urzędowego języka i że za skrótem EFS kryją się ludzkie historie. Historie ludzi, którzy uczestniczą w projektach, a także tych, którzy projekty z zaangażowaniem tworzą i realizują. Celem V edycji Konkursu jest w szczególności promocja wsparcia EFS kierowanego do osób niepełnosprawnych, a także do osób w wieku 50+.
Chcielibyśmy, aby nadsyłane prace:
• przedstawiały sylwetki i losy osób, które skorzystały ze wsparcia jakie daje EFS (a nie tylko opisy projektów)
• zachęciły innych do uczestnictwa w projektach,
• pokazały, że udział w projektach może pomóc przełamywać własne słabości,
• przekonały, że środki EFS nie są przeznaczone dla wybrańców,
• pokazały, że pozytywne zmiany w życiu uczestników projektów nie są chwilowe.
Konkurs to okazja do pokazania różnorodności wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego i dowiedzenia, że projekty współfinansowane z EFS nie tylko umożliwiają rozpoczęcie działalności gospodarczej czy uczestnictwo w szkoleniach, ale także m.in. oferują środki na dodatkowe zajęcia dla uczniów, aktywizują i integrują mieszkańców obszarów wiejskich, wspierają osoby niepełnosprawne czy osoby w wieku 50+, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Zgłaszane prace muszą zostać opublikowane lub wyemitowane w mediach do 9 września 2011 r.
Laureaci Konkursu otrzymają nagrody pieniężne i statuetki, a także wezmą udział w wizycie studyjnej w jednej z instytucji Wspólnot Europejskich organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Pula nagród: 60 000 zł.
Zgłoszenia prac konkursowych przyjmowane będą do dnia 9 września 2011 r. Składane osobiście lub pocztą kurierską: Sekretariat Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, ul. Tamka 3 00-349 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 przesłane pocztą na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania EFS, ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa, z dopiskiem „Ludzka twarz EFS”.