PATRIOTYCZNA UROCZYSTOŚĆ W CIENIU KONFLIKTÓW ZBROJNYCH

80. rocznica chrztu bojowego pod Lenino

W samo południe 12 października bieżącego roku, przy porywistym wietrze i siąpiącym deszczu, na Cmentarzu Wojska Polskiego na wrocławskim Oporowie odbyła się patriotyczna uroczystość poświęcona 80. rocznicy bitwy pod Lenino. Bitwy, w której wzięły udział regularne oddziały Wojska Polskiego, w tym przede wszystkim 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, co nadawało jej ważny, symboliczny charakter, bowiem jej żołnierze rekrutowali się głównie spośród byłych polskich zesłańców na Nieludzką Ziemię i ich potomków. Przypomnieć wypada, że do 1989 roku dzień ten był obchodzony jako Święto Wojska Polskiego. Organizatorem uroczystości był Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP kierowany przez płk. w st. sp. Krzysztofa Majera.

Obchody rozpoczęły się odegraniem przez wojskowego trębacza Sygnału Wojska Polskiego oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie Krzysztof Majer przesłał pozdrowienia ostatniemu żyjącemu i mieszkającemu we Wrocławiu uczestnikowi bitwy pod Lenino płk. w st. sp. Wacławowi Sawickiemu oraz przywitał gości i uczestników uroczystości, a przede wszystkim: wicemarszałka Senatu RP senatora Michała Kamińskiego, posła na Sejm RP Jacka Protasiewicza, wiceprezydenta Wrocławia Bartłomieja Ciążyńskiego, radnego Rady Miejskiej Wrocławia Dominika Kłosowskiego, dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wrocławia Bartłomieja Bajaka, płka Mieczysław Rojka reprezentującego Wojskowe Centrum Rekrutacji we Wrocławiu.

Czytaj dalej