GINĘLI MORDOWANI PRZEZ HITLEROWCÓW I ICH LITEWSKICH KOLABORANTÓW

Przed Dniem Zmarłych o Ponarach na Litwie, zapomnianym miejscu polskiej kaźni.

Polskie wycieczki zwiedzające Litwę nigdy nie omijają Wilna. Żelaznymi punktami tych wycieczek są: katedra,czy najbardziej polski kościół Wilna na Antokolu. No i oczywiście Cmentarz na Rosie z Mauzoleum Matki i Sercem Syna- Józefa Piłsudskiego, czy grobami m.in. J Lelewela, Marii Piłsudskiej primo voto Juszkiewicz – pierwszej żony J. Piłsudskiego, brata Marszałka Adam, ojca Słowackiego Euzebiusza, jego ojczym Augusta Becu i wielu innych.

Natomiast niewielu dociera do pobliskich Ponar. A jest to miejsce największej zbrodni popełnionej w okresie niemieckiej okupacji Litwy. Nie czas tu i miejsce na przypominanie historii Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej, czy samego Wilna.

Przypomnijmy jeno, że w okresie międzywojennym Wilno należało do Polski. Zmienne były losy tego miasta w okresie II wojny światowej. Armia Czerwona zajęła Wilno w 1939 r. i przekazała je Litwie, ale od 15. 06 tego roku rozpoczęła się radziecka okupacja Litwy. Natomiast już w trzecim dniu wojny Niemiec hitlerowskich z ZSSR, Niemcy zajmują Wilno. Cała Litwa dostaje się pod okupację niemiecką. Mimo, że Litwini entuzjastycznie witali wkraczający Wehrmacht kwiatami za co niemieccy żołnierze odwzajemniali się częstując dorosłych papierosami a dzieci cukierkami. ( na marginesie – polska ludność w Lwowie postępowała podobnie), to jednak Litwa nie odzyskuje niepodległości Zostaje utworzony Generalny Komisariat Litwy.

Czytaj dalej

CYKL BEZPŁATNYCH KONCERTÓW KAMERALNYCH

Agencja Artystyczna Pro Musica zaprasza na bezpłatny koncert, podczas którego Mariusz Patyra (skrzypce) i Radosław Kurek (fortepian) zainaugurują cykl koncertów poświęcony muzyce kameralnej.

Koncert odbędzie się 13.10.2023 godz. 19:00 Oratorium Marianum Ars Cameralis. 

W programie znajdą się:Henryk Wieniawski, Polonaise de concert D-dur op. 4 Johannes Brahms, Sonata Nr 2 A-dur op. 100 Henryk Wieniawski, Legenda op. 17 Johannes Brahms, Sonata nr 3 d-moll op. 108 Fryderyk Chopin, Nokturn cis-moll op. posthum (arr. Nathan Milstein) Antonio Bazzini, La ronde de Lutins.

Czytaj dalej