O WOLNOŚCI MEDIÓW W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

Europejska Federacja Dziennikarzy dziękuje

Dzisiejszy dzień był dla nas bardzo ważny w związku z przyjęciem sprawozdania w sprawie europejskiej ustawy o wolności mediów w Parlamencie Europejskim na sesji plenarnej w Strasburgu.W swoim stanowisku w sprawie europejskiego aktu o wolności mediów, przyjętym dziś 448 głosami za, przy 102 głosach przeciw i 75 wstrzymujących się, Parlament Europejski znacznie wzmocnił większość artykułów i w wielu dziedzinach wykorzystał wiedzę fachową EFJ. Współpraca EFJ z innymi organizacjami zajmującymi się wolnością mediów, społeczeństwem obywatelskim i prawami cyfrowymi miała kluczowe znaczenie, w szczególności w „walce” argumentów wielu wydawców. Dziękujemy za wszelką pomoc, wykonaliśmy dobrą robotę.Niestety, nie wszystko zostało poprawione. Artykuł 21 dotyczący testu pluralizmu mediów w przypadku połączeń mógłby być bardziej rygorystyczny, ale nasze główne obawy dotyczą art. 4 dotyczącego ochrony źródeł i ochrony przed oprogramowaniem szpiegującym. Chociaż posłowie do PE poprawili tekst Komisji, dostosowując go do standardów Rady Europy, twierdzą, że użycie oprogramowania szpiegującego może być uzasadnione tylko (ale nadal) jako środek „ostateczny”, w poszczególnych przypadkach i jeśli niezależny organ sądowy nakazuje zbadanie poważnego przestępstwa, takiego jak terroryzm lub handel ludźmi.

Czytaj dalej