Archiwa tagu: EFJ

O WOLNOŚCI MEDIÓW W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

Europejska Federacja Dziennikarzy dziękuje

Dzisiejszy dzień był dla nas bardzo ważny w związku z przyjęciem sprawozdania w sprawie europejskiej ustawy o wolności mediów w Parlamencie Europejskim na sesji plenarnej w Strasburgu.W swoim stanowisku w sprawie europejskiego aktu o wolności mediów, przyjętym dziś 448 głosami za, przy 102 głosach przeciw i 75 wstrzymujących się, Parlament Europejski znacznie wzmocnił większość artykułów i w wielu dziedzinach wykorzystał wiedzę fachową EFJ. Współpraca EFJ z innymi organizacjami zajmującymi się wolnością mediów, społeczeństwem obywatelskim i prawami cyfrowymi miała kluczowe znaczenie, w szczególności w „walce” argumentów wielu wydawców. Dziękujemy za wszelką pomoc, wykonaliśmy dobrą robotę.Niestety, nie wszystko zostało poprawione. Artykuł 21 dotyczący testu pluralizmu mediów w przypadku połączeń mógłby być bardziej rygorystyczny, ale nasze główne obawy dotyczą art. 4 dotyczącego ochrony źródeł i ochrony przed oprogramowaniem szpiegującym. Chociaż posłowie do PE poprawili tekst Komisji, dostosowując go do standardów Rady Europy, twierdzą, że użycie oprogramowania szpiegującego może być uzasadnione tylko (ale nadal) jako środek „ostateczny”, w poszczególnych przypadkach i jeśli niezależny organ sądowy nakazuje zbadanie poważnego przestępstwa, takiego jak terroryzm lub handel ludźmi.

Czytaj dalej

500 DZIENNIKARZY PROSI PE O ZAKAZ OPROGRAMOWANIA SZPIEGUJĄCEGO

Europejska Federacja Dziennikarzy (EFJ) i Komitet Ochrony Dziennikarzy (CPJ) bardzo dziękują za poparcie dla apelu do Parlamentu Europejskiego o całkowite zakazanie programów szpiegujących inwigilację dziennikarzy i ich źródeł w mediach europejskich. Ustawa o wolności (EMFA).

List z 500 podpisami wysłano do wszystkich posłów Parlamentu Europejskiego i mamy nadzieję, że wpłynie to na nadchodzące debaty w grupach politycznych. Co dalej?

Głosowanie w PE wstępnie wyznaczono na 3 października. Grupy Zielonych i Lewicy złożą na posiedzeniu plenarnym poprawkę do ustawy, aby osiągnąć całkowity zakaz stosowania programów szpiegujących zgodnie z art. 4 sprawozdania. Czynione są próby, by przekonać inne grupy do przyłączenia się do tej poprawki.

Europejska Federacja Dziennikarzy dziękuje za udział w poparciu inicjatywy. Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej wyraziło jednoznaczne stanowisko o całkowitym zakazie programów szpiegujących dziennikarzy i ich źródeł w mediach. Poparliśmy poprawkę do ustawy o wolności

(EMFA)

Źródło; Zarząd Główny SDRP

(dziennikarzerp.org.pl)

LIST OTWARTY DZIENNIKARZY DO POSŁÓW PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Publikujemy projekt listu, podpisywanego przez dziennikarzy w całej Europie.

List otwarty dziennikarzy do posłów do Parlamentu Europejskiego wzywający do całkowitego zakazu nadzoru za pomocą oprogramowania szpiegującego

Szanowni Państwo, Szanowni Członkowie Parlamentu Europejskiego.

Przed zbliżającym się głosowaniem projektu sprawozdania w sprawie proponowanej europejskiej ustawy o wolności mediów (EMFA) dziennikarze w Europie wzywają do wprowadzenia w tym tekście bezwzględnego zakazu inwigilacji dziennikarzy za pomocą oprogramowania szpiegującego. W ostatnich latach niektórzy z nas, a także wielu naszych kolegów w Europie i na świecie, padli ofiarą nielegalnych ataków, w tym ze strony państw członkowskich UE. Niektórzy z nich użyli przeciwko nam natrętnej broni inwigilacyjnej, grożąc i potencjalnie naruszając poufną komunikację z naszymi źródłami, naruszając nasze życie prywatne i narażając nasze bezpieczeństwo. Oprogramowanie szpiegowskie stanowi obecnie główne zagrożenie dla wolności prasy. Daje dostęp do nieproporcjonalnej i nieograniczonej ilości danych: cała komunikacja, zdjęcia, kontakty i zachowania online danej osoby są gromadzone – bez wiedzy ofiary.

Czytaj dalej