Wspomnienia w 100 rocznicę urodzin Bronisława Jakimowicza

To najnowsza książka Barbary Jakimowicz-Klein, naszej koleżanki ze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk. Autorka dedykowała ją pamięci swojego ojca, Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari, Bronisława Jakimowicza.

Opracowanie Barbary Jakimowicz-Klein jest z jednej strony wynikiem zbierania różnorodnych materiałów i dokumentów, z drugiej konfrontowania ich z przeżyciami Ojca. To książka dokumentująca losy wielu Polaków zamieszkujących tereny wschodniej Polski, którzy po ich zajęciu przez Związek Sowiecki, poddani zostali eksterminacji i wywieziono ich w głąb tego kraju. Wielu z nich zostało zamordowanych lub zmarło na tej nieludzkiej ziemi. Wielu wykorzystało szansę i po układzie Sikorski-Majski wstąpiło do organizowanego Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa, albo po opuszczeniu niegościnnej ziemi wykorzystało możliwość wstąpienia do 1. Dywizji im. T. Kościuszki. Wszyscy oni spełniali obywatelski obowiązek wobec Ojczyzny i dla niej byli gotowi złożyć swoje życie w ofierze.

Czytaj dalej