WE WROCŁAWIU UCZCZONO PAMIĘĆ OFIAR ZBRODNI WOŁYŃSKIEJ

Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże zapomnij o mnie – tak brzmi maksyma wyryta na pomniku Ofiar Ukraińskiej Powstańczej Armii usytuowanym na bulwarze Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu, przed którym 11 lipca bieżącego roku odbyły się uroczystości poświęcone upamiętnieniu 80. rocznicy zbrodni wołyńskiej, która w polskiej historiografii nazywana jest rzezią wołyńską. Ich organizatorem był wojewoda dolnośląski wraz ze Stowarzyszeniem Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, z inicjatywy którego w 1992 roku wzniesiono wymieniony pomnik. Podkreślić należy, że uchwałą Sejmu RP w 2016 roku 11 lipca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa.

Punktualnie o godzinie 10.00 na skwer obok monumentu wmaszerowała kompania honorowa pod komendą kpt. Piotra Łasnego, wystawiona przez 10. Wrocławski Pułk Dowodzenia, a Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych odegrała hymn narodowy. Przybyłych licznie na uroczystość mieszkańców miasta, reprezentantów parlamentu i władz samorządowych, Konsulatu Generalnego Ukrainy, uczelni, duchowieństwa, partii politycznych i związków zawodowych oraz stowarzyszeń żołnierskich i kombatanckich, a także wielu instytucji i organizacji powitał wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa. 

Czytaj dalej

PRZECIW NIEDOZWOLONEJ INGERENCJI

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej solidaryzuje się z deklaracją redaktorek i redaktorów naczelnych ogłoszoną w związku z ujawnieniem prób ingerencji w samodzielność i wolność programową ważnych na naszym rynku medialnym portali „Onet” i „Wirtualna Polska”.

Stowarzyszenie zdecydowanie opowiada się za konstytucyjną zasadą wolności słowa (Art. 54) oraz wolności prasy i innych środków masowego przekazu (Art. 14). Na tej podstawie uchwalono i przyjęto do powszechnego stosowania Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy oraz Dziennikarski Kodeks Obyczajowy.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z jednej strony wzywa wszystkich wydawców i dziennikarzy do rzetelnego stosowania się do zawartych w rzeczonych Kodeksach wskazań i zapisów, z drugiej zaś w obronę zawsze brać będzie wszystkich zmuszanych, bądź nakłanianych, do łamania tych zasad.

Prezydium ZG SDRP

(dziennikarzerp.org.pl)