HISTORIA JELENIEJ GÓRY Z XVIII WIEKU

Eugeniusz Gronostaj ukończył studia wyższe i posiada tytuł magistra inżyniera chemika. Ostatnio pracował jak nauczyciel akademicki, a obecnie pracuje, jako nauczyciel chemii. Od 12 lat zajmuje się badaniem historii Jeleniej Góry, wykorzystując do tego celu metody bezinwazyjne.

W artykule, na przykładzie Jeleniej Góry końca XVII w. i pierwszej połowy XVIII w., opisana jest metodologia postępowania podczas rekonstrukcji komputerowego trójwymiarowego modelu miasta. Był to okres, gdy Jelenia Góra była miastem zamkniętym murami obronnymi, do miasta wjeżdżało się przez trzy bramy wjazdowe, a poza murami znajdowała się fosa.

Dla uzyskania zakładanego celu, jakim było zbudowanie trójwymiarowego modelu miasta, zastosowałem metodę, która znajduje coraz to większe uznanie w świecie nauki i jest częścią większej całości – międzynarodowej organizacji pod nazwą Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA).

CAA jest organizacją zrzeszającą archeologów, matematyków i informatyków, którzy w procesie pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji historycznych stosują metody cyfrowe. Okazuje się, że obszar zastosowań tych metod jest szeroki, a jedną z nich, którą zastosowałem, jest komputerowa metoda modelowania 3D.

Czytaj dalej