WE WROCŁAWIU UCZCZONO PAMIĘĆ OFIAR ZBRODNI WOŁYŃSKIEJ

W swoim krótkim, ale niezwykle rzeczowym i wyważonym wystąpieniu przypomniał tragiczne wydarzenia z 1943 roku, których apogeum nastąpiło w niedzielę 11 lipca, nazwaną „krwawą niedzielą”. Łącznie z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło około stu tysięcy Polaków. Oprócz nich bestialsko zamordowanych zostało też sporo Czechów, Żydów, Ormian oraz Ukraińców, którzy współdziałali z Polakami lub też próbowali ich ostrzec przed barbarzyńską rzezią. Polacy nie pozostali bierni wobec tych bestialskich mordów, a najbardziej aktywne były oddziały Armii Krajowej. Prawdopodobnie z rąk Polaków zginęło kilkanaście tysięcy ukraińskich nacjonalistów. Wicewojewoda podkreślił, że niezbędne jest pełne i wspólne wyjaśnienie skutków tych tragicznych zdarzeń, dokonanie ekshumacji oraz właściwego upamiętnienia ofiar, bowiem tylko to da szansę na normalizację stosunków polsko-ukraińskich. Rozdrapywanie niezagojonych ran nie ma w obecnej sytuacji polityczno-militarnej najmniejszego sensu. Następnie wypowiadał się przewodniczący Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Adam Kiwacki, reprezentujący również Stowarzyszenie Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. On również apelował o pełne wyjaśnienie zdarzeń oraz należyte upamiętnienie ofiar, co będzie warunkiem pełnego pojednania polsko-ukraińskiego.

Następnie odbyła się modlitwa ekumeniczna, którą koncelebrowali przedstawiciele Kościołów rzymskokatolickiego, prawosławnego, grekokatolickiego, ewangelicko-augsburskiego oraz Żydowskiej Gminy Wyznaniowej. Z kolei por. Konrad Zdrojek odczytał Apel Pamięci, a kompania z 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia oddała salwę honorową. Po „Sygnale Wojska Polskiego” odegranego przez trębacza z Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych przystąpiono do składania wieńców i wiązanek kwiatów oraz zapalenia zniczy.

Jako pierwsza wieniec złożyła delegacja z wicewojewodą Jarosławem Kresą na czele, następnie delegacja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z jego przewodniczącym Andrzejem Jarochem,, przedstawiciele prezydenta Wrocławia i parlamentarzystów, Wojska Polskiego, Policji, konsul generalny Ukrainy Yurii Tokar oraz liczne delegacje reprezentujące uczelnie Wrocławia, instytucje i zakłady pracy, partie polityczne i związki zawodowe, związki i stowarzyszenia żołnierskie i kombatanckie. Związek Inwalidów RP reprezentowali:Wojciech Olenderek, Jan Jeż i Jan Drajczyk.

Uroczystość zakończyło odegranie melodii „Cisza” oraz „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”.

Jan Stanisław Jeż
Zdjęcia – Andrzej Powidzki