WE WROCŁAWIU UCZCZONO PAMIĘĆ OFIAR ZBRODNI WOŁYŃSKIEJ

Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże zapomnij o mnie – tak brzmi maksyma wyryta na pomniku Ofiar Ukraińskiej Powstańczej Armii usytuowanym na bulwarze Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu, przed którym 11 lipca bieżącego roku odbyły się uroczystości poświęcone upamiętnieniu 80. rocznicy zbrodni wołyńskiej, która w polskiej historiografii nazywana jest rzezią wołyńską. Ich organizatorem był wojewoda dolnośląski wraz ze Stowarzyszeniem Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, z inicjatywy którego w 1992 roku wzniesiono wymieniony pomnik. Podkreślić należy, że uchwałą Sejmu RP w 2016 roku 11 lipca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa.

Punktualnie o godzinie 10.00 na skwer obok monumentu wmaszerowała kompania honorowa pod komendą kpt. Piotra Łasnego, wystawiona przez 10. Wrocławski Pułk Dowodzenia, a Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych odegrała hymn narodowy. Przybyłych licznie na uroczystość mieszkańców miasta, reprezentantów parlamentu i władz samorządowych, Konsulatu Generalnego Ukrainy, uczelni, duchowieństwa, partii politycznych i związków zawodowych oraz stowarzyszeń żołnierskich i kombatanckich, a także wielu instytucji i organizacji powitał wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa. 

Czytaj dalej