Wspomnienia w 100 rocznicę urodzin Bronisława Jakimowicza

Autorka dążyła do obiektywnego przedstawienia procesu szkolenia żołnierzy w tej dywizji i ich walki z oddziałami armii hitlerowskiej głównie na podstawie wspomnień płk. Bronisława Jakimowicza. Jak niemal wszyscy żołnierze tej dywizji walczył o wolną i niepodległą Polskę. Czytelnik doceni nie tylko Jego udział w tych walkach, ale też powojenną służbę w szeregach WP. Na uwagę zasługuje obiektywizm tego opracowania, łącznie z przedstawieniem obrazu codziennego życia, a jednocześnie dramatu ludności polskiej Ziem Wschodnich. Z jednej strony terror sowiecki i prześladowania wszystkiego, co polskie, zaś z drugiej ukazane życie w wolnej Polsce. Życie płk. Bronisława Jakimowicza, żołnierza WP, ukazuje prawdziwe dzieje Polski w XX wieku.

Opracowanie jest lekturą interesującą i pożyteczną, zwłaszcza iż wszelkie mitotwórstwo szerzy się bez ograniczeń i skrępowania, zwłaszcza dotyczące żołnierzy wywodzących się z 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, którzy następnie służyli wiernie Ojczyźnie po odzyskaniu niepodległości. Dla niektórych wystarczą nawet subiektywne, pojedynczo dobrane fakty, często po „drodze” zniekształcone do granic nonsensu, aby przedstawić kogoś jako „bohatera” lub „zdrajcę”. 

Płk. Bronisław Jakimowicz to bohaterski żołnierz, odznaczony najwyższym odznaczeniem bojowym, czyli Krzyżem Virtuti Militari. Nie można pominąć też opracowań mniej lub bardziej „naukowych”, których autorzy nie dążyli do przedstawienia wydarzeń w sposób obiektywny, lecz pisali na zapotrzebowanie danej opcji politycznej. Dzisiaj potrzeba takich książek, jak wspomnienie Barbary Jakimowicz-Klein, aby ocalić pamięć autentycznego bohaterstwa, poświęcenia sił własnych, a nawet rodziny dla wyszkolenia i przygotowania żołnierzy do obrony niepodległego bytu Ojczyzny.

płk dr Mieczysław Starczewski

***

Życie płk. dypl. Bronisława Jakimowicza, w tym zawodowe, w pełni zasługuje na uwieńczenie go na kartach historii. Przypadło ono na szczególnie trudne czasy, przełomowe we wszystkich wymiarach. Książka bez wątpienia stanowi godne zwieńczenie żołnierskiego życiorysu płk. dypl. B. Jakimowicza, swoisty pomnik Jego ofiarnej służby Narodowi i Ojczyźnie, piękne świadectwo patriotyzmu dla współczesnej młodzieży.

Płk B. Jakimowicz był nieodrodnym Synem swojej epoki. Wyrósł w Niepodległej Polsce, przeżył agresję niemiecką we wrześniu 1939 r., doświadczył najazdu Rosji Sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r., został zesłany, jak tysiące innych Polaków na Syberię, przebył jako szeregowy, podoficer i oficer szlak bojowy w walce z niemieckim najeźdźcą od Lenino po Łużyce, podjął zawodową służbę wojskową w Wojsku Polskim, udzielał się społecznie w ruchu kombatanckim. Był jednym z wielu, który przeżył gorycz utraty ukochanej Ojcowizny na Kresach Wschodnich.

Tylko silna osobowość, wielki hart ducha i szczęście żołnierskie Oficera pozwoliło Mu sprostać wyzwaniom losu, których Jemu i Jego pokoleniu nie oszczędziła historia. Takich osobowości i wzorców nam potrzeba, należy je odkrywać i upowszechniać.

Pragnę pogratulować Autorce publikacji, córce płk. B. Jakimowicza, przywołania w interesującej formie wspomnień o Ojcu, w setną rocznicę Jego urodzin, dowódcy, frontowego Oficera, Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari. Książka oddaje klimat tamtych dni, wzbogaca wiedzę o Kresowiakach i ich przywiązaniu do Ojczyzny, wpisuje się w tradycje orężne Wojska Polskiego.

Ufam, że książka spotka się z ciepłym przyjęciem Czytelników i entuzjastów historii wojskowości.

Płk w st. spocz. Henryk Rusek