MAREK TWARÓG: MEDIA PRZY GRANICY WEDŁUG ZASIĘGU TO ABSURD

Marek Twaróg: „Do granicy powinny zostać dopuszczone wszystkie media – nie tylko ogólnopolskie”

Państwo z dykty polega właśnie na tym, że uchwala się prawo, które od początku nie ma sensu i wszyscy wiedzą, że nie ma sensu, ale to zupełnie władzy nie przeszkadza. Znów nam to grozi. Niezależnie od krytyki całej nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej – która wedle władzy ma umożliwić pracę dziennikarzom, tyle że dziennikarze wcale władzy tu nie wierzą – warto zwrócić uwagę na pewien absurdalny niuans, który pojawi się pewnie wkrótce w rozporządzeniu.

Zgodnie z uchwaloną w Sejmie w środę wieczorem nowelą, zakaz przebywania na terenie przygranicznym nie dotyczy wszystkich – np. mieszkańców, uczniów, pracowników (art. 12b. 1.). W punkcie drugim art. 12b czytamy także: „W uzasadnionych przypadkach właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej może zezwolić na przebywanie, na czas określony i na określonych zasadach, na obszarze objętym zakazem, o którym mowa w art. 12a ust. 1, innych osób niż wymienione w ust. 1, w szczególności dziennikarzy w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe”.

Czytaj dalej

DZIENNIKARZE MUSZĄ BYĆ NA GRANICY

Stanowisko Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej uważa, że kardynalnym błędem władz było niedopuszczanie dziennikarzy na tereny objęte stanem wyjątkowym przy granicy polsko-białoruskiej. Efektem błędnego działania to obecnie przegrana wojna medialna. Świat dowiaduje się o sytuacji imigrantów i uchodźców na białoruskiej granicy z mediów opanowanych przez propagandystów Łukaszenki lub z komentarzy CNN i BBC. Polska opinia publiczna pozbawiona jest relacji polskich dziennikarzy.

Delegaci na X Zjeździe Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej (odbył się 8 listopada 2021) podjęli uchwałę, w której wyrazili zdecydowany protest przeciwko uporczywemu blokowaniu dziennikarzom dostępu do objętych na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z 2 września 2021 stanem wyjątkowym obszarów części województw podlaskiego i lubelskiego. Stanowi to jawne pogwałcenie gwarantowanych zarówno w Konstytucji RP, jak i prawie prasowym podstawowych zasad wolności słowa oraz dostępu do informacji.

Czytaj dalej