MAREK TWARÓG: MEDIA PRZY GRANICY WEDŁUG ZASIĘGU TO ABSURD

Marek Twaróg: „Do granicy powinny zostać dopuszczone wszystkie media – nie tylko ogólnopolskie”

Państwo z dykty polega właśnie na tym, że uchwala się prawo, które od początku nie ma sensu i wszyscy wiedzą, że nie ma sensu, ale to zupełnie władzy nie przeszkadza. Znów nam to grozi. Niezależnie od krytyki całej nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej – która wedle władzy ma umożliwić pracę dziennikarzom, tyle że dziennikarze wcale władzy tu nie wierzą – warto zwrócić uwagę na pewien absurdalny niuans, który pojawi się pewnie wkrótce w rozporządzeniu.

Zgodnie z uchwaloną w Sejmie w środę wieczorem nowelą, zakaz przebywania na terenie przygranicznym nie dotyczy wszystkich – np. mieszkańców, uczniów, pracowników (art. 12b. 1.). W punkcie drugim art. 12b czytamy także: „W uzasadnionych przypadkach właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej może zezwolić na przebywanie, na czas określony i na określonych zasadach, na obszarze objętym zakazem, o którym mowa w art. 12a ust. 1, innych osób niż wymienione w ust. 1, w szczególności dziennikarzy w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe”.

Czytaj dalej