DZIENNIKARZE MUSZĄ BYĆ NA GRANICY

Stanowisko Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej uważa, że kardynalnym błędem władz było niedopuszczanie dziennikarzy na tereny objęte stanem wyjątkowym przy granicy polsko-białoruskiej. Efektem błędnego działania to obecnie przegrana wojna medialna. Świat dowiaduje się o sytuacji imigrantów i uchodźców na białoruskiej granicy z mediów opanowanych przez propagandystów Łukaszenki lub z komentarzy CNN i BBC. Polska opinia publiczna pozbawiona jest relacji polskich dziennikarzy.

Delegaci na X Zjeździe Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej (odbył się 8 listopada 2021) podjęli uchwałę, w której wyrazili zdecydowany protest przeciwko uporczywemu blokowaniu dziennikarzom dostępu do objętych na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z 2 września 2021 stanem wyjątkowym obszarów części województw podlaskiego i lubelskiego. Stanowi to jawne pogwałcenie gwarantowanych zarówno w Konstytucji RP, jak i prawie prasowym podstawowych zasad wolności słowa oraz dostępu do informacji.

Czytaj dalej