Stypendia dziennikarskie

Konkurs Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Zgłoszenia przyjmujemy od 13 marca do 30 kwietnia 2019.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia br.

Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie.
Zaproszenie kierujemy do dziennikarzy z Polski i Niemiec, którzy przygotowują artykuły lub reportaże (prasowe, radiowe, telewizyjne), fotoreportaże, a także książki dotyczące: – nowych wyzwań dla współpracy polsko-niemieckiej w zmieniającej się sytuacji polityczno-społecznej w Europie i na świecie; 
– funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Europie;
– codzienności współpracy w obszarach przygranicznych;
– ekologii, także w kontekście europejskiej polityki energetycznej. 
Dofinansowanie może pokryć koszty kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego), fotoreportażu, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich.
O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze (z dorobkiem zawodowym) mieszkający na stałe w Polsce lub w Niemczech. Stypendium wynosi maksymalnie 2500 € (jego wysokość zależy od charakteru kwerendy). 

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
– CV oraz jedną reprezentatywną publikację;
– koncepcję planowanej pracy (maks. 4000 znaków);
– plan realizacji stypendium (maks. 2000 znaków);
– plan kosztów.
Wniosek może być sporządzony w języku polskim lub niemieckim.

Prosimy o przesyłanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej do 30 kwietnia 2019 roku na adres: joanna.czudec@fwpn.org.pl. Informacji o stypendiach udziela:

Joanna Czudec: 
tel. +48 22 338 62 65
E-mail: joanna.czudec@fwpn.org.pl

Źródło:
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 
Magdalena Przedmojska