Wiesław Geras „emigruje” do Helu

Red. Wiesław Geras, nasz kolega ze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk, został powołany na dyrektora artystycznego Teatru w Remizie w Helu w sezonie artystycznym 2019. 

Wiesław Geras
fot. Magda Kołodzińska

Jednocześnie Mirosław Wądołowski, burmistrz Helu, upoważnił go do podejmowania wszelkich działań w zakresie tworzenia repertuaru Teatru w Remizie.

Wiesiu, powodzenia!

20 rocznica

wejścia Polski do NATO i wchodzenia NATO do Polski – przez Wrocław

Z ppłk. rez. dr. Witoldem Rynkiewiczem, skarbnikiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk, byłym dziennikarzem „Żołnierskiej Rzeczy” oraz byłym rzecznikiem prasowym Śląskiego Okręgu Wojskowego rozmawiają Maciej Sas i Artur Domański.

Źródło: Wrocław Nieoczywisty