Gałąź Złotego Kasztana dla Kazimierza Burnata

Kazimierz Burnat, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk, prezes Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, został uhonorowany ukraińską Literacką Nagrodą "Gałąź Złotego Kasztana".

Nagrodę, za wieloletnią działalność translatorską i popularyzację ukraińskiej literatury za granicą, nasz Kolega odebrał 25 maja 2015 roku w Kijowie, podczas I Ukraińsko-Polskiej Wiosny Poetyckiej, której był inicjatorem i współorganizatorem (Kijów, Boryspil, Charków, Skoworodynka).

Kazimierz Burnat we władzach ZLP

Kazimierz Burnat, od 2006 roku członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk, został prezesem Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Jest także przewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego ZLP, prezesem Grupy Literackiej Dysonans oraz redaktorem i współpracownikiem kilku pism literackich.

 

Kazimierz Burnat urodził się 1 lipca 1943 r. w Szczepanowicach nad Dunajcem. Od 1968 r. mieszka we Wrocławiu. Ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim; organizację i zarządzanie oraz handel zagraniczny na Akademii Ekonomicznej.

 

Wieloletni dyrektor w ZZSD „POLAR” we Wrocławiu i spółkach prawa handlowego. Działał na rzecz samorządu pracowniczego, spółdzielczości pracy dla niewidomych oraz sportu (WKS Śląsk, KS Polar). Twórca harcerstwa dla młodzieży trudnej w ramach Nieprzetartego Szlaku. Spadochroniarz, były żołnierz czerwonych beretów. Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej.

 

Jego dewizy życiowe to: pamięć o zmarłych – źródłem długowieczności; czynienie dobra – drogą do człowieczeństwa.

 

Poeta, publicysta, edytor, tłumacz, dziennikarz, animator kultury. Autor 13. tomów poetyckich: W kolejce po (1995), Cichnące (2003), Przenikanie (2006), Am Rande des Erwachens / Na skraju przebudzenia (2007), Za obzor (Broumov 2008), Вивернути час на ліву сторону (Kijów 2008), Wiew przeznaczenia (2008), Przenikanie (2010, II wydanie), Żar zmierzchu (2010), Morgondagens viskning / Szept jutra (Szwecja 2011), Podniebienie niebios (2012) i Miris večeri. (Serbia 2013). Jeden w przekładzie na łotewski Krēslas karstums, złożony do druku. Książka Przenikanie została nagrodzona Wielkim Laurem XVI Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej i wyróżniona na XXIX Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim, a tom Podniebienie niebios uzyskał wyróżnienie na XXXV Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim w Poznaniu. Opracował i opatrzył w posłowie lub wstęp ponad sześćdziesiąt różnych książek. Przełożył trzy tomy poetyckie: z języka czeskiego – Vĕra Kopecká, Śladami cieni (2009); z języka ukraińskiego – Юрій Завгородній, Pogwar dzikiego stepu (2009) i Przecieka piasek między palcami (2012). Ponadto ukazało się trzydzieści książek zbiorowych z przekładami utworów z języka ukraińskiego, czeskiego i węgierskiego. Współautor około stu dziewięćdziesięciu antologii, almanachów i monografii wydanych w kraju i za granicą, m.in. w USA, Serbii, Czechach, Bułgarii, Izraelu, Ukrainie, Węgrzech… Jego twórczość była i jest prezentowana w czasopismach i na spotkaniach autorskich w kraju i za granicą, radiu i telewizji oraz przez wrocławski Teatr Wśród Książek – spektakl pt. „Czas”. Posiada przekłady na 36 języków. Autor esejów i wielu artykułów publicystycznych.

 

Inicjator i współorganizator współpracy kulturalnej z Narodowym Związkiem Pisarzy Ukrainy we Lwowie i Ivano-Frankivsku.

 

Organizator lub współorganizator przedsięwzięć kulturalnych (Międzynarodowy Festiwal Poezji „Poeci bez granic” w Polanicy Zdroju, Głogowskie Konfrontacje Literackie, Lekcje Poezji w Wałbrzychu, Świnoujściu…). Aktywny uczestnik wielu ogólnopolskich i międzynarodowych spotkań oraz festiwali literackich. Skutecznie współpracuje z różnymi środowiskami kulturalnymi w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem małych ojczyzn. Promuje debiuty, podejmuje działania inspirujące dzieci i młodzież do twórczego rozwoju. Animator ruchu literackiego w środowiskach wiejskich. Instruktor warsztatów literackich, juror. Ostatnio uhonorowany Medalem Labor Omnia Vincit / Praca Wszystko Zwycięża (za krzewienie idei pracy organicznej, 2011), Odznaką Zasłużony dla Narodowego Związku Pisarzy za osobiste osiągnięcia w twórczości literackiej i doniosły wkład w odradzanie duchowości oraz kultury ukraińskiego narodu (2013), Złotym Medalem Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego (2013), Złotym Krzyżem Zasługi (2013)…

 

Oprac. RM

Pierścienie Tysiąclecia dla wrocławskich dziennikarzy

Serdeczność i przychylność, jaką od lat okazuje Arcybiskup Senior Archidiecezji Wrocławskiej, Jego Eminencja Ksiądz Henryk Kardynał Gulbinowicz ludziom mediów, znana jest dobrze naszemu środowisku i z serca odwzajemniana. Od lat, dokładnie od roku 1996, Ksiądz Kardynał, wówczas jeszcze urzędujący wrocławski arcybiskup metropolita, uczestniczy w naszych opłatkowych spotkaniach z okazji świąt bożonarodzeniowych. Doceniamy ten coroczny gest sympatii i zainteresowania Dostojnego Księcia Kościoła, tym bardziej że sędziwy wiek i przejście formalnie w stan spoczynku od zarządzania diecezją już dawno mogłyby być usprawiedliwieniem dla zerwania tak bliskich więzi ze środowiskiem dziennikarskim.

Uroczystość, jaka miała miejsce 21 marca w siedzibie Księdza Kardynała, była potwierdzeniem stałego zainteresowania codziennym trudem ludzi pióra, mikrofonu i ekranu. Kolejni przedstawiciele dziennikarskiego środowiska związani ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP Dolny Śląsk otrzymali w uznaniu dla efektów swej pracy cenny dar, jakim z okazji wejścia metropolii wrocławskiej w drugie tysiąclecie Jego Eminencja obdarowuje wybrańców wyróżniających się w działalności na rzecz dolnośląskiego regionu, a więc i wrocławskiej archidiecezji. Owym darem, upamiętniającym tysiącletnie już dzieje wrocławskiej diecezji, najstarszej i zarazem pierwszej na Śląsku, powołanej do życia w roku 1000 przez papieża Sylwestra II, jest wykonany z czystego srebra Pierścień Tysiąclecia z przedstawionym na frontonie krzyżem pektoralnym pierwszego we Wrocławiu następcy apostołów, biskupa Jana.

W saloniku Gospodarza, pomysłodawcy i fundatora Pierścienia Tysiąclecia, nieopodal siedziby arcybiskupów wrocławskich przy ulicy Katedralnej 13 na Ostrowie Tumskim, odbyło się w piątek 21 marca w godzinach przedpołudniowych spotkanie tyleż kameralne, co i rodzinne. Kameralne, bo brało w nim udział siedem osób, rodzinne zaś, bo przecież nie tylko my stanowimy cząstkę naszej dolnośląskiej rodziny dziennikarskiej, ale z pewnością – choć może mniej formalnie, bardziej honorowo – należy też do niej świetnie władający piórem i żywo interesujący się naszą działalnością Hierarcha.

Witając gości, Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz pozwolił sobie na chwilę wspomnień i w typowy dla Niego, barwny, a niekiedy i anegdotyczny sposób, odsłonił przed nami fragmenty swego wypełnionego emocjonalnym trudem życia w służbie Kościoła i Narodu. Ze szczególną estymą mówił o bliskich mu Kresach, jak i o losach ludzi przesiedlonych na Dolny Śląsk, których zmagania w tworzeniu nowego oblicza miasta i regionu właśnie dziennikarze powinni utrwalić, by ocalały dla przyszłych pokoleń przed niszczącym działaniem czasu.

 

 

Chyba też o tych niewymiernych dobrach, które zostawia dziennikarska działalność w pamięci pokoleń, ale też i w codziennym budowaniu teraźniejszości, myślał Ksiądz Kardynał, gdy po ucałowaniu widniejącego na pierścieniu wizerunku Ukrzyżowanego wręczał nam Pierścienie Tysiąclecia. Otrzymali je:

Kol. Grażyna Saniewska-Żabińska, wieloletnia dziennikarka „Gazety Wrocławskiej”.

Kol. Zofia Stachera – merytoryczno-administracyjna podpora działalności naszego Stowarzyszenia od momentu jego powstania, inicjatorka m.in. spotkań opłatkowych.

Kol. Wojciech W. Zaborowski, wieloletni dziennikarz we Wrocławiu i w Warszawie, od 1981 roku zamieszkały na stałe we Frankfurcie nad Menem. Nadal współpracuje z wrocławską prasą.

Kol. Cezary Żyromski, ceniony przez wszystkich dziennikarz, który potrafi nie tylko bezbłędnie wychwycić każde potknięcie w tekście i zgrabnie go przeredagować, ale również stał się autorytetem w tematyce kresowej.

Całość spotkania przygotował z ramienia Stowarzyszenia i jak zawsze ze swadą poprowadził Kol. red. Waldemar Niedźwiecki – prezes, a na multimedialnej taśmie wspomnień rzecz utrwalił Kol. red. Waldemar Marzec.

Po pożegnaniu Jego Eminencji Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza obdarowani kontynuowali spotkanie w pobliskiej urokliwej kawiarence nieopodal figury wotywnej na Ostrowie Tumskim.

Wojciech W. Zaborowski

Aleksandra Szumska dziennikarką sportową 2012 roku

Kapituła złożona z dotychczasowych laureatów nagrody im. redaktora Macieja Bilewicza wybrała najlepszego dziennikarza sportowego na Dolnym Śląsku w 2012. Zwyciężczynią została Aleksandra Szumska ze „Słowa Sportowego”. Wśród nominowanych znaleźli się: Michał Hamburger (Radio Wrocław), Andrzej Gliniak (Radio Eska) oraz Paweł Kościółek („Słowo Sportowe”).

Jak głosowano:

 

1. Aleksandra Szumska – 5 głosów: (Robert Skrzyński, Arkadiusz Dziubek, Waldemar Niedźwiecki, Zdzisław Paliga, Andrzej Szumski);

 

2. Andrzej Gliniak – 3 głosy: (Bartłomiej Czekański, Jarosław Bilewicz, Wojciech Koerber);

 

3. Paweł Kościołek – 1 głos (Piotr Pietraszek);

 

4. Michał Hamburger – 0 głosów.

 

 

Tomasz Swędrowski wstrzymał się od głosu.

Złoty Krzyż Zasługi dla Marka Łaciaka

Marek Łaciak został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi dla kultury polskiej.

Marek Łaciak – jest znanym ogólnopolskim działaczem kultury, producentem radiowym i telewizyjnym, publicystą muzycznym i dziennikarzem. Już podczas nauki prowadził szkolny zespół muzyczny i redagował szkolny miesięcznik , był muzykiem współpracującym z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej . Podczas studiów na Uniwersytecie Wrocławskim (filologia polska) pracował w Komisji Kultury Rady Okręgowej ZSP i Klubie Studenckim  „Pałacyk”, organizując m.in. festiwal „Jazz nad Odrą”, „Juwenalia” i prowadząc Wrocławski Klub Jazzowy. Był też managerem zespołów „Romuald & Roman”, PAKT, Żacy , Ad Libitum, „Spisek”, Haliny Frąckowiak, Witolda Pyrkosza, Andrzeja Waligórskiego.
 

Wojewoda wrocławski Aleksander Marek Skorupa i Marek Łaciak.
Podczas studiów współpracował z Rozgłośnią Radiową i Ośrodkiem TVP we Wrocławiu , redagując audycje muzyczne i programy telewizyjne. Po studiach od 1970 r. był dziennikarzem TVP ,autorem ponad 200 programów lokalnych i ogólnopolskich , m.in. Teatrów Telewizji ,”Postaw sie, nie zastaw sie”, „Pokochać Wiatr” (nagroda im. Leonida Teligi), a dla Naczelnej Redakcji Programów Sportowych i Turystycznych TVP w Warszawie „”Wyścigi Pokoju”, „Operacja Żagiel”, „Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w RFN 74". W latach 80. autor pierwszych reportaży telewizyjnych z Niemiec, programów z Festiwalu z Jarocina, 25 – lecia „Czerwonych Gitar”, koncertu w Polsce Leonarda Cohena, kulis konkursów „Miss Polonia” (wyróżnienie „Eurowizji”). Założyciel i dyrektor Agencji Artystycznej i organizator imprez kabaretu ELITA ,organizator ponad 6.000 koncertów różnych wykonawców w Polsce i Europie, producent 20 płyt długogrających różnych wykonawców , około 1.000 audycji radiowych (Magazyny: ”60 minut na  godzinę” Powtórka z rozrywki, Studio 202, Studio GAMA, Muzyka nocą, Trzy kwadranse jazzu, (dyplom „za aktywność antenową” w 1979, 1980).
 
Od 1979-1983 redaktor muzyczny Studia Nagrań i kierownik zespołu „Wrocław Band” Polskiego Radia Wrocław . Pomysłodawca i realizator, największych plenerowych imprez na Dolnym Śląsku (Sylwestry na wrocławskim Rynku, koncerty na Szlaku Cysterskim, Wrocławskie Jarmarki Piastowskie, Festiwale Ulicy Świdnickiej i wielu innych), autor 20 haseł rozrywkowych w „Encyklopedii Wrocławia”, felietonista muzyczny w lokalnej prasie.
 

Laury dla Joanny Lamparskiej

Po raz drugi obchodziliśmy Święto Województwa Dolnośląskiego. W Wałbrzychu odbyła się 17 października br. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, podczas której wręczone zostały Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego i statuetki WENA za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz za osiągnięcia dla regionu. Jedną z nagród otrzymała  Joanna Lamparska.

Zasłużone laury odebrali:
Joanna Lamparska dziennikarka, która od blisko 20 lat z pasją szuka ciekawych historii. Jako autorka dwunastu książek o tajemnicach i nieodkrytych zakątkach naszego regionu, wciąż promuje Dolny Śląsk jako jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie zakątków Polski. Jej teksty opublikowano m.in. w National Geographic. Szuka wyzwań co najmniej na miarę Bursztynowej Komnaty, której odnalezienia zapewne wszyscy jej życzymy.

Małgorzata Majeran-Kokott na antenie Radia Wrocław zaprezentowała dotąd niezliczone dolnośląskie ludowe zespoły a popularność  jej programu, którego średnia słuchalność to 100 tys. osób,  zadaje kłam obiegowej opinii, że muzyka ludowa nie znajduje słuchaczy. To jedyny tego typu program radiowy, do którego dzwonią słuchacze, opowiadając o organizowanych imprezach, jubileuszach, oraz oczywiście o zespołach ludowych i ich występach. Jego integracyjna rola jest więc nie do przecenienia. Swoją działalnością tchnęła nowe życie w tą ważną część kultury. Dzięki niej twórczość ludowa wzięła drugi oddech i z nadzieją może patrzeć w przyszłość.

Mike Withney to pasjonat, który przed ponad 15. laty przybył do Polski z Kaliforni, aby zrealizować swoje marzenie. Wykorzystując rodzinne tradycje w łagodnym klimacie Zachowic pod Wrocławiem stworzył 3 hektarową winnicę Adoria. Winiarnia wyposażona jest w najnowocześniejsze urządzenia, a większość prac przy uprawie i produkcji wykonywanych jest tradycyjnymi metodami. Obecnie wina z Adorii serwowane są pięciogwiazdkowych warszawskich hotelach. Mam nadzieję, że niedługo będzie ich można spróbować w najlepszych restauracjach w Europie.

Ewa i Lech Jaworkowie podjęli się wyjątkowo trudnego zadania. W swojej winnicy w gminie Miękinia próbują wyhodować szczepy, które sprawdzą się w naszym klimacie. Wzięli na siebie bardzo trudne zadanie przywrócenia szczepów, znanych na Dolnym Śląsku przed II wojną światową. Firma państwa Jaworków to przykład na to, że tereny po zrujnowanych pegieerach można wykorzystać i czerpać z tego zysk. Winnica Jaworek, prowadząc równocześnie działalność edukacyjną, jest czymś czym można się pochwalić poza granicami Polski. Ostatnio gościli tam bowiem ministrowi rolnictwa wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Dr hab. Maciej Szymczyk jako historyk, muzealnik i autor ponad 120 prac naukowych, od lat odkrywa przed nami gospodarcze losy Dolnego Śląska. Jego najważniejszą pasją jest jednak papier i jego dzieje. Od 2006 roku pełni funkcję dyrektora Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Jako pomysłodawca wystawy „Paszporty krajów Unii Europejskiej” będzie miał teraz okazję promować Dolny Śląsk w Warszawie i Brukseli.

Skalą talentu Magdaleny Pasierskiej i Michała Majerana, znanych jako zespół Me Myself and I, jest fakt, że ich jedynym instrumentem jest głos. Śpiewając a capella tworzą muzykę z pogranicza różnych stylów. W 2011 roku grupa wsparła projekt Młoda Polska Filharmonia, dzięki któremu muzycy stawiający pierwsze kroki na scenie mają szansę na kontakt z najwybitniejszymi światowymi twórcami.

Święto województwa, które dziś obchodzimy, ma na celu umocnić naszą tożsamość, jako Dolnoślązaków. To bardzo ważne. Jestem bowiem przekonany, że budowanie pomyślności gospodarczej nie zależy wyłącznie od wskaźników ekonomicznych. Właśnie tożsamość, świadomość skąd jesteśmy może zadecydować o naszym sukcesie. Aby Dolny Śląsk się rozwijał potrzeba ludzi, którzy świadomi własnej tożsamości, całe lata pracowali tworząc pozytywny wizerunek naszego województwa – mówił marszałek Rafał Jurkowlaniec przed rozpoczęciem ceremonii wręczenia nagród osobom najbardziej zasłużonym dla  kultury.

W dalszej części obrad wręczono statuetki WENA stworzone przez prof. Alojzego Gryta. Statuetki z rąk wicemarszałka Radosława Mołonia odebrali czterej Dolnoślązacy, którzy mają szczególne osiągnięcia na polu kultury. Nagrody trafiły do prof. Tadeusza Zatheya, prof. Mieczysława Zlata, Bogusława Danielewskiego oraz Tadeusza Kosarewicza.

Podczas sesji na Zamku Książ, przewodniczący sejmiku Jerzy Pokój wręczył Dolnośląskie Nagrody Kulturalne SILESIA za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagroda ta stanowi wyraz szczególnego uznania i szacunku dla osób i instytucji, których działania, postawy i inicjatywy w nadzwyczajny sposób wzbogacają naszą regionalną spuściznę kulturalną, kulturalne bogactwo i dziedzictwo, w oparciu o które budowana jest tożsamość dolnośląska. W tym roku nagrodę SILESIA otrzymali:

  • Tadeusz Różewicz
  • Muzeum Miedzi w Legnicy
  • Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry

 

„Słowo Sportowe” wyróżnione

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz uhonorował firmy i osoby, które w minionym roku wspierały wrocławski sport. W sumie wręczono 55 pamiątkowych pater dla Sponsorów Sportu Wrocławskiego 2010. W gronie wyróżnionych znalazł się tygodnik „Słowo Sportowe”. Sukces tym, większy, że to jedyny przedstawiciel wrocławskich mediów wśród 55 sponsorów w tym roku.

Gloria Artis dla Wiesława Gerasa

W Toruniu ojciec najstarszego na świecie wrocławskiego festiwalu teatrów jednego aktora, Wiesław Geras, został uhonorowany brązowym medalem Gloria Artis oraz nagrodą prezydenta Torunia.

Tu nie ma miejsca na całą epopeję, więc będzie telegraficzna dygresja – napisał Krzysztof Kucharski. Geras przyjechał z Torunia do Wrocławia i tu w Piwnicy Świdnickiej powołał do życia w roku 1966 Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora. Gdy festiwal administracyjną decyzją przeniesiono w roku 1976 do… Torunia, jego kontynuacją stały się WROSTJA, które historię liczą sobie od początku, a konkurs po 25 latach wrócił do Wrocławia i odbywa się pod egidą WROSTJA. Do Torunia po pięciu latach przerwy festiwal mono mocno artystycznie związany z Wrocławiem, także osobą Wiesława Gerasa. I tyle, jeśli ktoś z tego pomieszania z poplątaniem coś rozumie.

 

Grażyna Orłowska-Sondej laureatką WENY

Z okazji święta województwa dolnośląskiego zasłużeni przedstawiciele różnych środowisk artystycznych odebrali nagrody WENA przyznawane przez Marka Łapińskiego marszałka województwa dolnośląskiego.

Wena to nie tylko określenie natchnienia, lecz także nazwa statuetki stworzonej przez prof. Alojzego Gryta. Podczas uroczystej sesji sejmiku dolnośląskiego w oleśnickim zamku rzeźby wraz z czekami na 2,5 tys. zł odebrało pięciu Dolnoślązaków, którzy mają szczególne osiągnięcia na polu kultury.
Laureatami pierwszej edycji nagrody zostało trzech nestorów, którzy są autorytetami dla młodych: historyk sztuki, muzealnik i kolekcjoner prof. Paweł Banaś, aktorka Jadwiga Skupnik-Kurowska, która zagrała ponad sto ról na polskiej scenie, związana z Teatrem Polskim od 1959 roku oraz Sylwester Chęciński, klasyk polskiego kina.
Za dziennikarskie dokonania i działania na Kresach Wschodnich jako ambasador województwa dolnośląskiego oraz akcję "Grób pradziadka – ocal od zapomnienia" nagrodę dostała Grażyna Orłowska-Sondej.
Za wybitne osiągnięcia laur Weny otrzymała gwiazda młodego pokolenia – Aleksandra Kurzak – sopranistka robiąca zawrotną karierę wokalną od Metropolitan Opera w Nowym Jorku po Covent Garden w Londynie.
 

Robert Skrzyński Dziennikarzem Sportowym Roku 2009

Po raz dziesiąty Kapituła pod przewodnictwem red. Andrzeja Szumskiego przyznała nagrodę im. Red. MACIEJA BILEWICZA najlepszemu dziennikarzowi sportowemu w roku 2009. Laureatem został red ROBERT SKRZYŃSKI z Radia Wrocław. Nominowanymi byli : Piotr Pietraszek, Robert Radczak, Bogdan Skiba. Wręczenie nagrody odbędzie się  podczas meczu żużlowego. Przewodniczący Kapituły, red. Andrzej Szumski