MEDAL DLA REDAKTORA HENRYKA WAWERA

Redaktor Henryk Wawer za duże zaangażowanie w działalności na rzecz środowiska kombatantów misji pokojowych, utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie oraz kultywowanie chlubnych tradycji oręża polskiego został uhonorowany Medalem Pamiątkowym przez Opolski Oddział Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Czytaj dalej