REM BRONI DZIENNIKARKĘ PRZED GNIEWEM SAMEGO PREZYDENTA MYSŁOWIC

Warszawa, 17 września 2021 r.

Pan Dariusz Wójtowicz – Prezydent Miasta Mysłowice

Szanowny Panie Prezydencie,

REM otrzymała od Pańskiego pełnomocnika skargę na niezgodne zarówno z prawem, jak i zasadami etyki dziennikarskiej zachowanie Grażyny Haskiej, dziennikarza „Co Tydzień”, z prośbą o zajęcie stanowiska względem przedstawionej sytuacji. Załącznikami – z podkreśleniami kwestionowanych sformułowań – są liczne skany felietonów i jednego artykułu publicystycznego.

Czytaj dalej