SEKIELSKI I SCHWERTNER Z NAGRODAMI STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY RP

Kapituła Nagrody, która wybrała laureatów, obradowała pod przewodnictwem prof. Janusza Adamowskiego. Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się w siedzibie Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Nagrody im. Bolesława Prusa są wręczane od lat 60. przez Stowarzyszenie Dziennikarzy. To wyróżnienie przyznawane jest dziennikarzom w dwóch kategoriach (statuetki) „Złoty Prus” za całokształt dziennikarskich osiągnięć i „Zielony Prus” dla młodych dziennikarzy do 35 roku życia.

(BAE, 26.10.2021)
Źródło: PRESS.PL
(https://www.press.pl)