Dziennikarz Roku 2023 Jan Stanisław Jeż

ROZMOWA Z JANEM STANISŁAWEM JEŻEM – DOLNOŚLĄSKIM DZIENNIKARZEM ROKU

Kiedy i w jakich okolicznościach rozpoczęła się Twoja dziennikarska przygoda?

W moim przypadku pytanie o dziennikarską przygodę jest postawione trochę na wyrost. Nigdy bowiem dziennikarstwo nie było moim zawodem i nigdy nie stanowiło najważniejszej formy mojej społecznej aktywności, chociaż poprawność językowa i sprawne posługiwanie się polszczyzną było moją pasją niemal od zawsze. Co prawda w szkole podstawowej oraz średniej, a było to niezwykle wymagające Liceum Pedagogiczne w Pułtusku, pisałem jakieś tekściki do gazetek szkolnych, ale tyle i nic więcej.

Czytaj dalej