WAŁBRZYSKIE ZAGŁĘBIE PORCELANOWE

Zapraszam do poznania nowego wydawnictwa Stowarzyszenia Ceramików Polskich. Tym razem jest zbiór wspomnień dawnych pracowników nieistniejących już wałbrzyskich fabryk porcelany, artystów ceramików z nimi współpracujących, wypowiedzi kolekcjonerów porcelany oraz osób związanych z twórczą kontynuacją bogatych tradycji zagłębia białego złota w różnorodnych współczesnych formach. Publikację w części ilustrują barwne fotografie z zachwycającymi formami porcelanowymi opuszczającymi po- i przedwojenne wałbrzyskie fabryki. Tytuł książki – „Wałbrzyskie zagłębie porcelanowe żyje we wspomnieniach” zawiera, jak sądzę, pewną dozę optymizmu. Wprawdzie w Wałbrzychu nie ma już potężnych fabryk wytwarzających znaną w świecie porcelanę i zatrudniających znakomitych fachowców, to pamięć o nich jest wciąż żywa i wśród ludzi i dzięki zbiorom kolekcjonerskim oraz zasobom domowym.

Życzę satysfakcjonującej lektury

Elżbieta Maria Kokowska
Redaktor wydania, członkini SDRP Dolny Śląsk