W KOLEJNĄ ROCZNICĘ TRAGICZNEGO BOHATERSTWA

Pierwszego sierpnia bieżącego roku na wrocławskiej promenadzie Staromiejskiej, tuż obok pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego, zgromadzili się mieszkańcy Wrocławia. Byli wśród nich między innymi: wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dr Andrzej Jaroch, posłanki Agnieszka Soin i Mirosława Stachowiak-Różecka, dowódca Garnizonu Wrocław gen. bryg. dr Jerzy Kwika, konsul generalny RFN we Wrocławiu Martin Kremer, konsul generalny Ukrainy we Wrocławiu Tokar Yurii, konsul Węgier we Wrocławiu Sandor Nedeczky. Przybyli również przedstawiciele władz samorządowych, policji, Instytutu Pamięci Narodowej, uczelni, instytucji i zakładów pracy, Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej i duchowieństwa oraz osoby niezorganizowane w średnim i dojrzałym wieku, a także małe grupki harcerzy i uczniów. 

Licznie stawili się też reprezentanci organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, w tym: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Sybiraków, Zrzeszenia Weteranów Działań poza Granicami Państwa, Stowarzyszenia Misji Pokojowych ONZ, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP oraz Związku Inwalidów Wojennych RP. Obecny był też jeden z ostatnich powstańców warszawskich mieszkających we Wrocławiu por. Włodzimierz Ruszkiewicz ps. Ryż. Przybyła również kompania honorowa pod dowództwem por. Aleksandry Godek, wystawiona przez Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych wraz z dowódcą uroczystości mjr. Sebastianem Chrupką.

Czytaj dalej