W KOLEJNĄ ROCZNICĘ TRAGICZNEGO BOHATERSTWA

O godzinie 17.00 wycie syren alarmowych zasygnalizowało, że rozpoczęły się uroczystości poświęcone 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, których organizatorami byli: wojewoda dolnośląski, dowódca Garnizonu Wrocław oraz Dolnośląski Okręg Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Miasto na chwilę zamarło w ponurej ciszy.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał współorganizator uroczystości, prezes Dolnośląskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. Stanisław Ułaszewski, posłanka Agnieszka Soin, która odczytała list marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek skierowany do uczestników uroczystości we Wrocławiu, wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski oraz dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu dr Kamil Dworaczek. Zarówno w liście marszałek Sejmu RP, jak i we wszystkich wystąpieniach przewijał się motyw heroizmu i bezgranicznego bohaterstwa powstańców, ale również nawiązanie do walki Ukrainy o swoją niepodległość po barbarzyńskiej napaści przez putinowską Rosję. Wszyscy zwracali uwagę na bestialstwo agresora, metodyczne niszczenie miast i ludności cywilnej, porównując walkę narodu ukraińskiego o swoją niepodległość i suwerenność do niezłomnej postawy powstańców warszawskich.

Następnie prezes Dolnośląskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wręczył okolicznościowe medale Związku kombatantom AK, osobom wspierającym oraz Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Ppor. Dariusz Rożek odczytał apel pamięci, a kompania honorowa pod dowództwem por. Aleksandry Godek oddała salwę honorową.

Po Sygnale Wojska Polskiego odegranym przez trębacza delegacje przystąpiły do składania przed pomnikiem wieńców i wiązanek kwiatów. Tę część uroczystości zakończyło odegranie „Ciszy”, odprowadzenie pocztów sztandarowych oraz odmaszerowanie kompanii honorowej. O godzinie 19.00 w kościele garnizonowym pw. św. Elżbiety odbyła się uroczysta msza święta w intencji bohaterów Powstania Warszawskiego.

Jan Stanisław Jeż